จากไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการใช้ชีวิตยุค New Normal ส่งผลให้หลายธุรกิจได้ปรับรูปแบบการทำธุรกิจเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในโลกยุคใหม่ หนึ่งในนั้นคือรูปแบบของธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน ซึ่งมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง และนับวันจะมีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นระหว่างผู้ประกอบการรายใหญ่ที่เป็นผู้เล่นในตลาด

“Bangchak Unique Design Station” เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การขับเคลื่อนธุรกิจของกลุ่มบางจากฯ ที่มองเห็นแนวโน้มการเติบโตของตลาด  โดยการเร่งพัฒนาสถานีบริการให้เป็นมากกว่าสถานที่เติมน้ำมัน ด้วยการสร้างสรรค์รูปแบบที่แปลกใหม่และแตกต่าง เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าเข้ามาใช้บริการในสถานีบริการน้ำมันให้มากที่สุดและต้องรองรับความต้องการของทุกเพศวัย รวมทั้งมีการกระจายจำนวนสถานีบริการรูปแบบใหม่ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศให้มากที่สุด เพื่อดักกำลังซื้อของกลุ่มลูกค้า และเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ ซึ่งไม่ใช่แค่การเติมน้ำมันเหมือนในอดีตแต่สถานีบริการ Bangchak Unique Design  จะเป็นจุดหมายของการใช้ชีวิต ที่ตอบโจทย์ความต้องการหลากหลายมิติ

สถานีบริการน้ำมัน สุขุมวิท 62 กรุงเทพฯ (กลุ่ม Innovation)

นายสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โฉมใหม่ของสถานีบริการน้ำม้นบางจาก มุ่งตอบโจทย์ความต้องการของคนยุคใหม่ที่มีความต้องการใช้ชีวิตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว บางจากฯ จึงพัฒนาสถานีบริการน้ำมันให้ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย  ด้วยแนวคิดการเป็นจุดหมายของการใช้ชีวิตของคนทุกวัยอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน (“Your” Greenovative Destination for Intergeneration)  โดยใช้กลยุทธ์นำเสนอสถานีบริการที่พร้อมสรรพ ด้วยการพัฒนาสถานีบริการน้ำมันบนถนนสายหลัก เมืองใหญ่ ย่านชุมชน ภายในสถานีบริการนอกจากจะมีผลิตภัณฑ์น้ำมันคุณภาพสูงและการบริการอย่างรวดเร็วใส่ใจแล้ว ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในวิถีชีวิตยุคใหม่อย่างครบครัน เช่น ร้านอินทนิล ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร สถานีอัดประจุสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) ห้องน้ำสะอาด ที่จอดรถ ระบบการชำระเงินแบบดิจิทัลไร้สัมผัส ฯลฯ

ด้วยประสบการณ์ของหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจพลังงาน บางจากฯ ได้พัฒนาสถานีบริการน้ำมัน Bangchak Unique Design  เพื่อให้ผู้บริโภคได้สัมผัสประสบการณ์สุดว้าว  ไม่เหมือนสถานีบริการน้ำมันรูปแบบเดิม ๆ แต่เสมือนได้เดินทางไปในสถานที่ท่องเที่ยวทั้งในต่างประเทศและในเมืองไทย  โดยจะมีพื้นที่ขนาดใหญ่กว้างขวาง มีดีไซน์แปลกใหม่ ออกแบบอย่างพิถีพิถันให้สะดวกทั้งการใช้งาน (Functional) สบายทั้งการพักผ่อนหย่อนใจ (Emotional)   เพื่อเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถแวะเข้ามาสร้างความสุขในรูปแบบของตัวเองได้ โดยบางจากฯ มีแผนขยายสถานีบริการรูปแบบ Unique Design เป็นกว่า 80 สาขา ทั่วประเทศภายในสิ้นปีนี้

รูปแบบของสถานีบริการน้ำมัน Bangchak Unique Design แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ประกอบด้วย

  • กลุ่ม MODERN สถานีบริการน้ำมันที่ออกแบบโดยเน้นความทันสมัย เรียบง่าย แต่พรีเมียม เหมาะกับทุก Life style อยู่บนทำเลที่ตั้งที่เข้าถึงง่าย เน้นเรื่องการจัดสรรพื้นที่ให้ครบครัน และเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งอาคารร้านค้า พื้นที่จอดรถ ห้องน้ำ และอื่น ๆ เพื่อให้เป็น One Stop Service ครบ จบ ในที่เดียว เหมาะกับพื้นที่ที่เป็น Residential Area
  • กลุ่ม THAI INSPIRED สถานีบริการน้ำมันที่ได้แรงบันดาลใจในการออกแบบจากเอกลักษณ์พื้นถิ่นของแต่ละจังหวัดหรือแต่ละท้องที่ ถ่ายทอดผ่านรูปแบบสิ่งปลูกสร้าง
  • กลุ่ม WESTERN สถานีบริการน้ำมันที่มีแรงบันดาลใจในการออกแบบจากดินแดนฝั่งตะวันตก และแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในแถบทวีปยุโรปและอเมริกา โดยสร้างบรรยากาศให้ลูกค้ารู้สึกเสมือนได้เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ
  • กลุ่ม EASTERN สถานีบริการน้ำมันที่นำรูปแบบอาคารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ของฝั่งประเทศตะวันออกอันสวยงาม เรียบง่าย มาออกแบบโครงสร้างอาคาร
  • กลุ่ม INNOVATION สถานีบริการน้ำมันที่นำนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้ในการออกแบบในย่านชุมชนเมืองใหญ่ ที่จำเป็นต้องใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อตอบโจทย์ทั้งเรื่องการใช้งานที่สะดวกสบาย การใช้พื้นที่และทรัพยากร อย่างคุ้มค่ารวมไปถึงการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว
  • กลุ่ม FANTASY  สถานีบริการน้ำมันบางจากที่สร้างขึ้นเพื่อ Create Excitement ให้กับลูกค้า โดยนำแนวคิด Futuristic หรือเทพนิยาย มาใช้ในการออกแบบอาคารสถานที่ จึงมีความแปลกใหม่ โดดเด่น สวยงาม   สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าและนักเดินทาง

สถานีบริการน้ำมัน Bangchak Unique Design ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภค จะเห็นได้จากยอดขายเฉลี่ยที่สูงกว่าสถานีบริการรูปแบบมาตรฐาน ทั้งยังเป็นแลนด์มาร์ค เป็นจุดนัดพบ ของคนในชุมชนและนักเดินทาง ไม่เพียงแต่รูปลักษณ์เฉพาะที่สวยงามแตกต่างเท่านั้น ผลิตภัณฑ์และบริการภายในสถานีบริการน้ำมันบางจาก ล้วนเกิดจากการสร้างสรรค์เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับแต่สิ่งที่แตกต่างและดีที่สุด

นายสมชัย กล่าวต่อไปว่า อีกนโยบายสำคัญของบางจากฯ คือการเป็นผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสู่การใช้พลังงานสะอาด  บริษัทฯ จึงมีแผนการติดตั้งสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) ภายในสถานีบริการน้ำมันบางจากโดยจับมือกับพันธมิตรขยาย  EV Charging Station   อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจและความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ปัจจุบัน บางจากฯ มีสถานีบริการน้ำมันที่มี EV Quick Charging Station กระจายไปทั่วประเทศมากที่สุด ถึง 107 สาขา และตั้งเป้าเพิ่มเป็น 257 แห่ง ภายในปี 2565

สถานีบริการน้ำมัน ทีเอ็นเค คอร์ปอเรชั่น จ.นครราชสีมา (กลุ่ม Thai Inspired)
สถานีบริการน้ำมัน BCP-บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ (กลุ่ม Thai Inspired)
สถานีบริการน้ำมัน เอเอสพีเอส รีเทล แอนด์ เอเนอร์จี (กลุ่ม Western)
สถานีบริการน้ำมัน นาคสมบูรณ์ จ.ภูเก็ต (กลุ่ม Eastern)
สถานีบริการน้ำมัน สุขุมวิท 101/2 กรุงเทพฯ (กลุ่ม Innovation)
สถานีบริการน้ำมัน อินฟินิท เกษตรนวมินทร์ กรุงเทพฯ (กลุ่ม Fantasy)


อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน