โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ในเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ในฐานะโรงพยาบาลเอกชนต้นแบบที่ได้รับการรับรองการอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธ ในโครงการ คุณพระช่วย (ทำงานได้บุญ) เป็นแห่งแรก เมื่อปี 2564 และได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของโรงพยาบาลฯ โดยในครั้งนี้โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานในระดับยอดเยี่ยมจากกรมการแพทย์ และโรงพยาบาลสงฆ์ ในการอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธตามหลักพระธรรมวินัย ปี 2565-2568 ถือเป็นการต่อยอดจากโครงการคุณพระช่วยที่เคยส่งประกวด The Pitch Awards ด้าน Service Innovation ที่ได้บูรณาการกระบวนการทำงานโดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในโรงพยาบาล 

การรับรองมาตรฐานนี้มุ่งเน้นความสำคัญด้านการบำบัดรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ สามเณรที่อาพาธตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักพระธรรมวินัย อย่างครบวงจร ทั้งนี้ รพ. เปาโล พหลโยธิน มีแผนต่อยอดเพื่อรองรับการให้บริการพระภิกษุสงฆ์ในอนาคตเพิ่มมากขึ้น โดยได้ตั้งเป้าที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังโรงพยาบาลในเครือให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปีนี้ อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน