เนื่องในวันโอโซนโลก 16 กันยายน 2565 เดอะมอลล์ กรุ๊ป เดินหน้าโครงการ THE MALL GO GREEN ตามหลัก BCG และ ESG พร้อมร่วมสนับสนุน SET สานต่อโครงการ CARE THE WILD ปลูกป้อง” PLANT & PROTECT”  

ทำกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ให้ได้ผืนป่า” จำนวน 30.5 ไร่  รวม 6,100 ต้น ป่าชุมชนบ้านนาหวาย อ.นาหมื่น จ.น่าน เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า ลดความแห้งแล้ง และลดโลกร้อนซึ่งป่าจะช่วยดูดซับมลพิษ ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 54,900  กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์พร้อมสร้างแหล่งอาหารสร้างรายได้แก่ชุมชนให้อยู่ร่วมกันกับป่าอย่างยั่งยืนอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน