บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ วีจีไอ (“VGI”) ผู้นำการตลาด Offline-to-Online (“O2O”) Marketing โซลูชั่นส์ บนแพลตฟอร์มธุรกิจที่หลากหลาย เผยข้อมูลภาพรวมทางธุรกิจและข้อมูลพฤติกรรมเชิงลึกของผู้โดยสารบีทีเอส กับกลุ่ม Media and Creative Agency ชั้นนำของไทย เพื่อเป็นไอเดียในการสร้างแคมเปญทางการตลาด และการวางแผนสื่อโฆษณาเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงนำเสนอโซลูชั่นส์ในการวางแผนการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ และผลิตภัณฑ์ทางการตลาดรูปใหม่ ๆ ภายใต้ Ecosystem ทางธุรกิจที่แข็งแกร่งของวีจีไอ เพื่อช่วยให้เอเจนซีและแบรนด์ทำการตลาดและสื่อสารกับผู้บริโภคได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ ภายในงาน “V Experience” 

คุณเนลสัน เหลียง  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “VGI ในฐานะผู้นำการตลาด Offline-to-Online (“O2O”) Marketing โซลูชั่นส์  VGI ยังคงยึดมั่นในพันธกิจการเชื่อมโลกออฟไลน์กับโลกของออนไลน์เข้าไว้ด้วยกัน โดยปัจจุบันเรามีเครือข่ายสื่อโฆษณานอกบ้านครอบคลุมทั่วประเทศไทย และมีสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่ม Middle-High Income ผ่านสื่อโฆษณารถไฟฟ้าบีทีเอส  โดยสื่อของเรามีการพัฒนาผสานเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อสร้าง Experience และ Engagement กับผู้บริโภคในรูปแบบใหม่ ๆ อยู่เสมอ สำหรับโลกออนไลน์เรามีฐานข้อมูลของผู้บริโภคภายใต้กลุ่มแรบบิทที่ VGI สามารถนำมาวิเคราะห์และนำเสนอเพื่อเป็นโซลูชั่นส์ทางการตลาดให้กับแบรนด์และนักการตลาดได้ใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น”  

ภายในงาน V Experience นำเสนอเนื้อหา 4 หัวข้อหลักด้วยกัน เริ่มจาก คุณ เดิร์ก ยัน เฮอร์มัน อาร์ทส ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ MIX Business (BTSG PCL) และคุณกฤติน กุลศรี ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ วีจีไอ ดิจิทัล แล็ป มาร่วมพูดคุยกันในหัวข้อ CAPITALISING ON DATA PROFILES AND SEGMENTATION เป็นการอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของสื่อโฆษณา VGI ที่มีตัวเลขผู้โดยสารเพิ่มขึ้นหลังจากการปลดล็อกเมือง และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิด-19 อีกด้วย รวมถึงได้สรุปข้อมูลที่น่าสนใจจาก Research ที่ทำร่วมกับ Nielsen เช่น พบว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้ออยู่ในระดับ (Middle – High income) พร้อมซื้อสินค้าหรือบริการเพื่อสิ่งที่ดีกว่า, เลือกดูวิดีโอ On Demand แบบสมัครสมาชิก และส่วนใหญ่มีสัตว์เลี้ยง เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะช่วยให้แบรนด์และเอเจนซีสามารถนำไปพัฒนาการวางแผนการสื่อสารทางการตลาดร่วมกับ VGI ได้ดียิ่งขึ้น

หัวข้อที่สอง เป็นการเล่า Case Study ที่ประสบความสำเร็จจนสามารถสร้างการจดจำ และการพูดถึงผ่านโซเซียลมีเดียกับหัวข้อ TRANSFORMING CREATIVITY ส่องมุมมองเกี่ยวกับกลยุทธ์การสร้าง Creativity บนสื่อโฆษณานอกบ้านให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร อาทิ แคมเปญ Whoscall “สายมิจฉาชีพ” ที่สร้าง Impact Engagement ด้วยกลยุทธ์สร้างสรรค์เนื้อหาแบบ Customise Content โดย คุณนภัส วรเศรษฐศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์สื่อออนไลน์ บริษัท เซาเออร์ บางกอก และ แคมเปญ Netflix ที่ตอบโจทย์เรื่องการสร้าง Engagement ด้วย Immersive Experience จนนำไปสู่ Media Impact จาก คุณวิรตี ไตรเจริญเดช ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ บริษัท เวฟเมคเกอร์ (ประเทศไทย) และคุณสิรินทิพย์ สุทธิประภานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และการวางแผน บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้ข้อมูลด้านโซลูชั่นส์การใช้สื่อ OOH ของ VGI พร้อมด้วยคุณณัฐวุฒิ สิทธิวรพันธุ์ Co-Founder/Creative Director, YOUNGSTER BKK ที่มาร่วมสร้างมุมมองในการใช้สื่อ OOH ภายใต้หัวข้อ CREATIVE INSPIRATION การนำเสนอแคมเปญอย่างสร้างสรรค์ผ่านสื่อ Transit ด้วยมุมมองที่สร้างสรรค์ ซึ่งช่วยให้แบรนด์สามารถสร้าง Impact และ Experience ที่น่าตื่นตาตื่นใจให้กับผู้บริโภค 

และเรื่องที่สำคัญที่สุดในงาน คือการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ของ VGI โดยคุณเกร็ดรดา เบญจอาธรศิริกุล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากลยุทธ์  และ คุณณมาพร สนธิสอาด หัวหน้าฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ดาต้า วีจีไอ ดิจิทัล แล็ป นั่นคือ REMEMBERING COGS ผลิตภัณฑ์ใหม่ของ VGI ที่ผสานเทคโนโลยีและสื่อ OOH ไว้ด้วยกัน อาทิ Digital OOH Programmatic และ O2O Office Focused รวมไปถึงโซลูชั่นส์ด้านการตลาดดิจิทัลและการออกแบบประสบการณ์ทางการตลาดให้กับแบรนด์ ที่ช่วยสร้างผลตอบรับทางการตลาดที่ถูกต้องแม่นยำและวัดผลได้ 

หัวข้อสุดท้ายคือ THRIVING RESULTS FOR VGI’S PARTNERS ผ่ากลยุทธ์และผลลัพธ์ความสำเร็จของแบรนด์จากการใช้สื่อ Transit OOH ที่นอกจากจะสร้าง Impact Awareness, Trust, Engagement แล้ว การนำไปสู่ Conversion ก็เป็นอีกเรื่องที่ทั้งแบรนด์และ VGI ได้ให้ความสำคัญ โดยมี คุณนิธิวดี ทรัพย์พูลเพชร หัวหน้าแผนกงานสื่อสารผลิตภัณฑ์กลุ่มลูกค้าทั่วไป บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), คุณวัชราภรณ์ เจริญธรรมวัชณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาดสื่อดิจิทัลและพัฒนาธุรกิจองค์กร เครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล และคุณกรณ์ ชินสวนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมเล่าถึงผลตอบรับที่ดีของแคมเปญภายหลังเลือกใช้สื่อ VGI มาเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทำการสื่อสารการตลาดของบริษัทฯ  และในช่วงท้ายคุณ คุณอรนุช รุจิราวรรณ ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการขาย บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ได้มาสรุปความสำเร็จของโซลูชั่นส์ทางการตลาดที่ได้นำเสนอให้กับลูกค้านั้น สามารถตอบโจทย์การตลาดได้ตั้งแต่การสร้าง Awareness, Engagement ไปจนถึง Conversion ทั้งยังสามารถสร้างความคุ้มค่าในด้านของ ROI ซึ่งนั่นคือจุดสูงสุดของการทำการตลาดของแต่ละแบรนด์นั่นเอง ติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online