GRAMMY คว้าคะแนน CGR ระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องปีที่ 12 ตอกย้ำความสำเร็จ และศักยภาพการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GRAMMY ผู้นำในธุรกิจบันเทิงครบวงจรชั้นนำของประเทศไทยได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ได้เปิดเผยผลการสำรวจด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย  ประจำปี 2565  (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2022 :CGR)

ด้าน บุษบา ดาวเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่  จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ  จีเอ็มเอ็ม  แกรมมี่  สำหรับการเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ  5  ดาว  หรือ  “ดีเลิศ” จาก  750  บริษัทที่เข้าร่วมสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจบันเทิงครบวงจรในประเทศไทย รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน  ซึ่งสอดรับกับวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ว่า  ผู้นำทางด้านธุรกิจบันเทิงครบวงจรเพื่อสร้างความสุขให้กับผู้บริโภคทุกกลุ่มในทุกช่องทางอย่างยั่งยืน  นอกจากนี้เรามุ่งเน้นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง  ควบคู่ไปกับการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม  และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ  เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบของการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีในประเทศไทยต่อไปค่ะ”อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน