บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้ว่า บริษัทได้ในการเข้าลงทุนใน บริษัท บี เอ็น เอ็น เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด (“BNN”) ซึ่งประกอบธุรกิจร้านอาหารภายใต้แบรนด์ “สุกี้ ตี๋น้อย” จำนวน 352,941 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดมูลค่าลงทุนรวมไม่เกิน 1,200 ล้านบาท
.
“สุกี้ตี๋น้อย” ปัจจุบันมี 42 สาขาในประเทศ
.
โดยผู้ถือหุ้นเดิมสุกี้ตี๋น้อยยังถือหุ้นรวม 70%
.
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย นายสมพงษ์ พิศาลกิจวนิช/นางสาวพนิดา จำนงลักษณ์/นางสาวนัทธมน พิศาลกิจวนิช
.
สุกี้ตี๋น้อย มีรายได้ปี 2563 จำนวน 1,223 ล้านบาท กำไร 140 ล้านบาท
รายได้ปี 2564 จำนวน 1,572 ล้านบาท กำไร 148 ล้านบาท
.
เจมาร์ทอธิบายเพิ่มเติมว่า บริษัทในฐานะที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการค้าปลีก การเงิน และเทคโนโลยีจะช่วยให้พันธมิตรทางการค้า BNN มีการเติบโตในด้านผลการดำเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายการขยายสาขาไปยังพื้นที่ที่มีศักยภาพทั้งในกรุงเทพฯ
และต่างจังหวัด และรวมถึงแผนการเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน