KBank Private Banking (เคแบงก์ ไพรเวทแบงกิ้ง) เผย ฐานลูกค้าโตขึ้นกว่า 10% จากปีก่อนหน้า ปัจจุบันให้บริการลูกค้ารวม 790 ครอบครัว ครอบคลุมทรัพย์สิน 1.8 แสนล้านบาท (มูลค่านี้ มีบางส่วนที่เป็นธุรกิจครอบครัว และทรัพย์สินอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของธนาคาร) พร้อมยกระดับบริการ Family Office

นายจิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์ Executive Chairman, Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย บริการการบริหารความมั่งคั่งครบวงจร ด้วยมาตรฐานระดับสากล แก่ลูกค้าธนาคารกสิกรไทย ที่มีเงินฝาก และเงินลงทุนกับธนาคาร ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป เผยว่า ปัจจุบัน มีหลายปัจจัยกระตุ้นให้การบริหารจัดการทรัพย์สินครอบครัว ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ทั้งวิกฤตเงินเฟ้อ ความผันผวนของตลาดลงทุน ภาวะเศรษฐกิจถดถอย 

ตลอดจนนโยบายการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีระหว่าง สรรพากรไทย และรัฐบาลสหรัฐฯ (FATCA) รวมถึงรัฐบาลชาติอื่นๆ ภายใต้ความตกลง Common Reporting Standard หรือ CRS 

ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในประเทศไทย ช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 ส่งผลให้ลูกค้ากลุ่มบุคคลสินทรัพย์สูง เกิดความตื่นตัวในการวางแผนทรัพย์สินครอบครัว และต้องการเตรียมพร้อม เพื่อรับมือกับความเสี่ยงด้านภาษีมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ จำนวนสมาชิกในครอบครัวที่มีมากขึ้น จากเดิมที่เป็นการส่งต่อจากรุ่นที่ 1 ไปรุ่นที่ 2 ปัจจุบัน เป็นการส่งต่อจากรุ่นที่ 2 ไปรุ่นที่ 3 หรือจากรุ่นที่ 3 ไปรุ่นที่ 4 มีความซับซ้อนมากขึ้น 

ทำให้การส่งต่อทรัพย์สินมีขั้นตอน และรายละเอียดที่มากขึ้นไปด้วย จากผลสำรวจโดย Lombard Odier พบว่ากว่า 52% ของเจ้าของธุรกิจครอบครัวไทย เริ่มกลับมาพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับครอบครัว 

แต่มีเพียง 37% เท่านั้น ที่เริ่มลงมือวางแผนแล้ว ช่องวางตรงนี้ทำให้บริการที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพย์สินครอบครัว มีโอกาสดูแลลูกค้าในเรื่องนี้ได้มากขึ้น และเป็นการขยายขอบเขตการให้บริการ ตอบโจทย์ลูกค้าให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นไปอีกด้วย

พร้อมกันนี้ KBank Private Banking ยังได้ยกระดับ ด้วยการเปิดตัวบริการใหม่ สำนักงานครอบครัว (Family Office) ภายใต้บริการที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพย์สินครอบครัว (Family Wealth Planning Service) 

โดยขยายขอบเขตการให้บริการจากการให้คำปรึกษา เพื่อจัดตั้ง และจัดระบบสำนักงานครอบครัว สู่ผู้ช่วยดำเนินการกิจธุระของครอบครัว ที่เน้นลงมือปฏิบัติภายใต้กรอบการ ให้บริการครอบคลุมทั้งหมด 6 ด้าน

ได้แก่ 1.งานจดทะเบียนที่ดิน, 2.งานเอกสารกฎหมาย, 3.งานจดทะเบียนบริษัท, 4.งานติดตามทวงถามหนี้, 5.งานติดตามทรัพย์ และ 6.บริการจัดเก็บเอกสารสำคัญ

ขณะที่ 3 จุดเด่นของบริการ สำนักงานครอบครัว (Family Office) มีดังนี้

การจัดการแบบองค์รวม: ด้วยบริการที่ครบวงจรทำให้ลูกค้าเข้าใจภาพรวมของแผนงานทั้งหมด ทราบความเคลื่อนไหวในการทำงานแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน  จึงสามารถกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนได้ แม่นยำ  

ความสะดวกและความต่อเนื่อง: ลูกค้าสามารถใช้บริการสำนักงานครอบครัวดำเนินการตามแผนได้ทัน ที ทำให้การบริหารจัดการทรัพย์สินครอบครัวเป็นไปอย่างต่อเนื่องและ สะดวกสบาย  

ความเชื่อมั่น: ด้วยความร่วมมือจากสำนักงานกฎหมายแนวหน้าของประเทศ จึงมั่นใจได้ว่าบริการที่ลูกค้าจะได้รับนั้นจะมีมาตรฐานเดียวกับสำนัก งานกฎหมายและสถาบันการเงินชั้นนำ

นายพีระพัฒน์ เหรียญประยูร Managing Director, Wealth Planning and Non Capital Market Head, Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย เผยว่า เดิมบริการสำนักงานครอบครัว (Family Office) จะให้คำแนะนำในการจัดตั้ง และดำเนินการของสำนักงานครอบครัวสำหรับลูกค้า ที่ประสงค์จะดำเนินการเอง โดยภายหลังทางธนาคารได้เล็งเห็นความต้องการผู้ช่วย ในการดำเนินการจัดการกิจธุระของครอบครัว เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

เนื่องด้วยการจัดตั้งสำนักงานครอบครับนั้นมีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งไม่เหมาะกับลูกค้าที่มีครอบครัวขนาดเล็ก หรือลูกค้าที่มีเรื่องต้องจัดการทรัพย์สินครอบครัวเป็นครั้งคราว 

จึงได้ขยายขอบเขตในการให้บริการ ยกระดับสู่การเป็นผู้ช่วยในการดำเนินการเรื่องต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตอบทุกโจทย์ความต้องการด้านทรัพย์สินครอบครัวได้อย่างครอบคลุม

ปัจจุบันมีลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการ ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพย์สินครอบครัวกว่า 4,000 ราย หรือประมาณ 790 ครอบครัว โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าอยู่ที่ 10% 

และมีทรัพย์สินครอบครัว ภายใต้การบริหารงานกว่า 180,000 ล้านบาท (มูลค่านี้มีบางส่วนที่เป็นธุรกิจครอบครัว และทรัพย์สินอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของธนาคาร) 

โดยธนาคารตั้งเป้าว่าจะให้บริการลูกค้า ให้ครอบคลุม 40% ของลูกค้าทั้งหมด ภายในปี 2568 จากตอนนี้ที่ให้บริการลูกค้าแล้วประมาณ 36% ซึ่งปัจจุบัน KBank Private Banking มีจำนวนลูกค้าประมาณ 13,000 ราย สินทรัพย์ภายใต้การจัดการทั้งหมด ประมาณ 9 แสนล้านบาทอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน