หลังประกาศเปิดตัวพันธกิจ “AIA One Billion” ด้วยความมุ่งมั่นจริงจังที่จะสนับสนุนให้ผู้คนกว่าพันล้านคนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives’- เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ภายในปี 2030 ในปีที่ผ่านมา

เอไอเอ ได้เดินหน้าสร้างความสัมพันธ์ มอบองค์ความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับผู้คนทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย เพื่อช่วยดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสิ่งแวดล้อมในการใช้ชีวิต รวมไปถึงสุขภาพทางการเงินที่ดี เพื่ออนาคตที่มั่นคงอย่างยั่งยืนของทุกคน ภายใต้การดำเนินธุรกิจและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดี โครงการที่ตอบโจทย์และส่งเสริมให้ผู้คนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น

“เอไอเอ เราเชื่อว่าการสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีคือปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างความยั่งยืนได้ ที่ผ่านมานอกจากการมุ่งมั่นเดินหน้ามอบสุขภาพและความมั่นคงทางการเงินให้แก่ลูกค้า แต่ยังขยายไปสู่คนทั่วไปภายใต้กิจกรรมตอบแทนสังคมที่ทำอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน”

รพีพร วงศ์ทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวกับ Marketeer ถึงประเด็นการขับเคลื่อนธุรกิจองค์กรสู่ความยั่งยืนในแบบฉบับเอไอเอ

ที่น่าสนใจคือโครงการต่าง ๆ ที่เอไอเอเป็นผู้ริเริ่มผลักดัน เพื่อเป้าหมายใหญ่อย่างการเป็นองค์กรผู้นำด้าน ESG (Environment Social and Governance) นั้น ล้วนเป็นโครงการที่น่าสนใจและมีการลงมือทำอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ภายใต้แผนกลยุทธ์ด้านการสร้างความยั่งยืน 5 มิติหลัก คือ

  1. Health and Wellness:

มุ่งสร้างสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คนด้วยการพัฒนาระบบนิเวศที่ช่วยดูแลสุขภาพอย่างมีคุณภาพ ยกตัวอย่าง การเป็นพันธมิตรกับผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ระดับโลก เพื่อมอบบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล (Personal Medical Case Management) ให้กับลูกค้า, ร่วมมือกับ MorDee แพลตฟอร์มผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพมอบบริการ Telemedicine ให้กับลูกค้าและบุคคลทั่วไป หรือ “เอไอเอ ไวทัลลิตี้” ที่ยิ่งลูกค้าดูแลสุขภาพดีเท่าไร ก็สามารถได้รับสิทธิประโยชน์และส่วนลดเบี้ยประกันที่มากขึ้นเท่านั้น ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโปรแกรมดูแลสุขภาพกับเอไอเอมากถึง 1.8 ล้านคนทั่วเอเชีย ถือเป็นโครงการสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

  1. Green Operation:

การกำหนดเป้าหมายขององค์กรที่ตอบโจทย์เรื่องการสร้างองค์กรที่มีความยั่งยืนผ่านการดำเนินธุรกิจแบบรักษ์โลก โดยเอไอเอมีความตั้งใจสร้างมาตรฐานสีเขียวอย่างเป็นรูปธรรม เห็นได้ชัดจากโครงการ AIA East Gateway อาคารสำนักงานและพื้นที่ค้าปลีกระดับพรีเมียมบนถนนบางนาตราด ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา เป็นอาคารสีเขียวที่ได้มาตรฐาน Well Building Standard มีดีไซน์ที่สอดรับกับไลฟ์สไตล์และคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้งาน มีความชัดเจนด้านการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทางเลือกที่ตอบโจทย์เรื่องสิ่งแวดล้อมได้ครบตามคอนเซ็ปต์ A Harmony of Work, Wellbeing and Sustainability รวมถึงนโยบายลดการใช้กระดาษภายในองค์กร ผ่านโครงการ Cashless และ Paperless เพื่อร่วมกันลดการตัดต้นไม้

“ที่ผ่านมาเอไอเอลดปริมาณการใช้กระดาษไปได้มากกว่า 6 ล้านแผ่น หรือเทียบเท่าระยะทางจากเหนือสุดไปใต้สุดของประเทศไทย ซึ่งเรายังคงผลักดันโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน”

  1. Sustainable Investment:

ด้านการลงทุน เอไอเอที่ถือเป็นองค์กรขนาดใหญ่ระดับโลกมีการประกาศพันธกิจอย่างชัดเจนว่าจะไม่ลงทุนในบริษัทที่สร้างก๊าซเรือนกระจก และองค์กรที่ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อีกทั้งยังมีพันธกิจสำคัญสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net – Zero Commitment) ในปี 2050 ตาม Science Based Targets Initiative (SBT)

  1. People and culture:

การให้ความสำคัญเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ความสำคัญกับคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามามีส่วนช่วยขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคต อีกทั้ง เอไอเอ ยังมีความตื่นตัวเรื่องความเท่าเทียม ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ และให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

“ทีมงานเอไอเอเกิดขึ้นจากบุคลากรที่มีความหลากหลาย แต่มีหลักปรัชญาเดียวกันในการทำงาน คือการสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันและเปิดกว้างในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันภายในองค์กร ซึ่งเรามีการจัดกิจกรรมเพื่อตอกย้ำความสำคัญในเรื่องนี้ เช่น กิจกรรม Pride Month กิจกรรมวันสตรีสากล (International Women’s Day) กิจกรรม International Plastic Bag Free Day หรือกิจกรรม WorkWell Day”

  1. Effective Governance:

นอกจากเรื่องสิ่งแวดล้อม (Environmental) และภาคสังคม (Social) เอไอเอมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานบรรษัทภิบาลขององค์กร (Governance) เพื่อสร้างการเติบโตให้ธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยการสร้างความน่าเชื่อถือ ยึดความโปร่งใส และสร้างความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เช่น นโยบาย No Gift Policy เรื่องการทำงานอย่างโปร่งใส การทำงานที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น และสามารถแจ้งหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานขององค์กรได้เมื่อพบสิ่งไม่ถูกต้องหรือสิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไข

ขณะที่โครงการต่าง ๆ ที่เกริ่นถึงในข้างต้น คุณรพีพรยกตัวอย่างพร้อมขยายความให้ฟังว่า จาก คำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives’ ที่เอไอเอมุ่งมั่นสนับสนุนให้ผู้คนกว่าพันล้านคนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้นทุก ๆ Movement ของเราจะต้องสอดคล้องและสนับสนุนให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตัวอย่างโครงการหรือกิจกรรมที่เอไอเอทำอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เช่น

โครงการ AlA Sharing A Life หรือ ‘วันทำความดีร่วมกัน’ 

การรวมพลังทำความดีให้กับสังคมและชุมชนในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ โดยทำมาตลอด 9 ปี ซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมใจจากเพื่อนพนักงาน ตัวแทน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า และประชาชนทั่วไป และในปีที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมขึ้นภายใต้แนวคิด “แชร์ริ่ง กรีน สเปซ” (Sharing Green Space) ร่วมกันปลูกตันไม้ 20,000 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นกำแพงกรองฝุ่นให้กับคนไทยในพื้นที่สาธารณะ 9 แห่งทั่วประเทศ พร้อมร่วมสานต่อนโยบาย “ปลูกต้นไม้ล้านต้น” ของกรุงเทพมหานคร

โครงการ AIA Healthiest Schools-โครงการ “สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี” 

โครงการที่กลุ่มบริษัทเอไอเอและเอไอเอ ประเทศไทย ริเริ่มขึ้นเพื่อมุ่งเสริมสร้างและปลูกฝังพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพของนักเรียนอายุระหว่าง 5-16 ปี โดยครอบคลุมทั้งหมด 4 ด้านประกอบไปด้วย การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ การใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉง การมีสุขภาพใจที่ดี และการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

“เราได้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการในการผลักดันโครงการ ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในโครงการจำนวนมากถึง 223 โรงเรียนจากทั่วประเทศ และเราได้โรงเรียนผู้ชนะมาแล้วทั้งระดับประถมและมัธยมศึกษา ซึ่งจะมีการจัดพิธีมอบรางวัลในเดือนมิถุนายนนี้ โดยโรงเรียนที่ชนะจะไปแข่งขันต่อในระดับภูมิภาคกับออสเตรเลีย เวียดนาม และฮ่องกง เพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 3.6 ล้านบาท และยังจะได้รับรางวัลเป็นอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของนักเรียนในแต่ละโรงเรียน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยผลักดันด้านการศึกษาและสนับสนุนกิจกรรมด้านสุขภาพให้แก่เยาวชนต่อไป”

โครงการ AIA Coding School 

โดยเอไอเอจับมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สนับสนุนการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ AIA Coding School ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ E-Learning Center แก่โรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ Coding Thailand เพื่อยกระดับให้นักเรียนมีศักยภาพด้านดิจิทัลสู่ระดับสากล โดยเน้นการเข้าถึงหลักสูตรทักษะดิจิทัลด้าน Coding, STEM, I0T และ AI อย่างทั่วถึง ซึ่งที่ผ่านมาเอไอเอได้สนับสนุนพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ไปแล้วกว่า 15 โรงเรียนทั่วประเทศ

โครงการ AIA New Leg New Life – “เอไอเอ เพื่อก้าวใหม่ ชีวิตใหม่”

โครงการที่เอไอเอมอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการผลิตขาเทียมให้แก่ผู้พิการยากไร้ทั่วประเทศ โดยทำอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 15 และสามารถมอบขาเทียมเพื่อช่วยเหลือผู้พิการไปแล้วกว่า 5,000 ข้าง

โครงการ AIA One Billion Trail 

งานวิ่งเทรลประเภททีม 4 คน ครั้งแรกในประเทศไทย จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2-4 ธันวาคม 2565 เพื่อระดมทุนมอบให้กับสภากาชาดไทยในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย สำหรับช่วยเหลือเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร โดยมีนักวิ่งเข้าร่วมกว่า 400 ทีม บนเส้นทางวิ่งธรรมชาติที่สวยงามจากดอยอินทนนท์ถึงดอยสุเทพ นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก และวางแผนจัด AIA One Billion Trail อีกครั้งในปีนี้

เหล่านี้คือตัวอย่างโครงการจากเอไอเอที่ค่อย ๆ สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคมทีละนิดจากการลงมือทำอย่างต่อเนื่อง

“โลกเราต้องเผชิญความท้าทายทั้งด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การเกิดโรคระบาด กระทั่งปัญหาเรื่องทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เอไอเอ ในฐานะองค์กรผู้นำด้าน ESG มุ่งมั่นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างจริงจัง โดยเริ่มจากผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงพนักงานทุกคน จากภายในสู่ภายนอกองค์กร เพราะเราเชื่อว่าทุกอย่างไม่สามารถสำเร็จได้ด้วยคนเพียงคนเดียว” คุณรพีพร กล่าวทิ้งท้ายอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน