วัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเซ็นทรัลพัฒนา คว้ารางวัลสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี “Thailand Top CEO of The Year 2023”

ประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ พร้อมได้รับเกียรติรับมอบรางวัลจาก ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว

โดยรางวัลนี้มอบให้แก่ผู้นำองค์กรที่มีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจที่เป็นเลิศและโดดเด่นที่สุดในกลุ่มธุรกิจ จัดโดยนิตยสาร Business+ ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า

“รางวัล Thailand Top CEO of The Year 2023 เป็นรางวัลอันทรงเกียรติและเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จทั้งสำหรับดิฉัน คณะผู้บริหารและพนักงานของเซ็นทรัลพัฒนาทุกคน ที่ได้ยึดมั่นในคำว่า ‘พัฒนา’ ซึ่งเป็น DNA สำคัญที่ทำให้เราไม่เคยหยุดนิ่งในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน พร้อมยึดมั่นในแนวคิด Centre of Life หรือการเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตให้กับทุกย่าน เมือง และจังหวัด ซึ่งเราได้ทำให้เกิดขึ้นจริงแล้วทั่วประเทศตลอดกว่า 42 ปีที่ผ่านมา”

“ในวันนี้เรามองเห็นโอกาสใหม่ ๆ โดยมองไปถึงการสร้าง ‘วิวัฒนาการ’ ของการทำธุรกิจและการใช้ชีวิต ดังนั้น เราจึงใช้จุดแข็งของธุรกิจ Retail ต่อยอดและเชื่อมโยงไปสู่ธุรกิจหลักอื่น ๆ ทั้งโครงการที่อยู่อาศัย, อาคารสำนักงาน และโรงแรม พร้อมทั้งพัฒนาให้ทุกส่วนมี Seamless Synergy เป็นโมเดลธุรกิจที่เรียกว่า ‘The Ecosystem for All’ เพื่อยกระดับการใช้ชีวิตของผู้คนแบบ 360 องศา ตอบโจทย์ครบทั้ง Offline & Online ทั้ง shop-eat-work-play-stay-live ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 365 วัน ทุกที่ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังเชื่อมโยงไปสู่พันธมิตรธุรกิจ, ผู้คน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เรียกได้ว่า The Ecosystem for All คือระบบที่เราต้องการเห็นทุกคน ทุกฝ่าย เติบโตไปด้วยกันอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online