“ธนาคารออมสิน” ยังคงเดินหน้าออกแคมเปญสินเชื่อบ้าน เพื่อเจาะความต้องการที่หลากหลายของคนอยากมีบ้าน ด้วยจุดเด่นของสินเชื่อที่มีเงื่อนไขสบาย ๆ เป็นมิตรกับคนที่ไม่คุ้นชินในการกู้ซื้อบ้านหรือที่อยู่อาศัยมาก่อน

ล่าสุด ส่ง สินเชื่อเคหะ สินเชื่อบ้านที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการทั้งซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติมซ่อมแซม ด้วยเงื่อนไขพิเศษให้ผ่อนต่ำ

ด้วยจุดเด่นของสินเชื่อที่มีเงื่อนไขพิเศษมากมาย โดยมีไฮไลท์ที่น่าสนใจ ได้แก่

 • ผ่อนต่ำล้านละ 3,555 บาท/เดือน (นาน 6 เดือนแรก)
 • ดอกเบี้ย ปีแรก 3.140% (MRR-3.855%) ต่อปี

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อง่าย ๆ เพียง

 1. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 2. มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 3. การกู้ร่วมกับบุคคลอื่น มีเงื่อนไขดังนี้
  3.1 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือ พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคนก็ได้
  3.2 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่นอกเหนือจาก (3.1) ต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคน

โดยหลักประกันในการขอสินเชื่อ ได้แก่

 1. ที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้และตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่น ๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก
 2. หลักทรัพย์อื่นตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

สำหรับระยะเวลาโครงการ สามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่ วันนี้ – 15 ตุลาคม 2566 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 (*เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)

ผู้ที่สนใจสามารถ ยื่นขอสินเชื่อได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขา หรือ สมัครง่าย ๆ ผ่านทางออนไลน์เพียงคลิก https://bit.ly/3NcYEzK

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115 และติดตามข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ผ่านทาง www.gsb.or.th หรือ Facebook: GSB Society หรือ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

 ติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online