“ผมเชื่อเสมอว่า การจะมีพลังสร้างประโยชน์ทั้งแก่ตัวเองและแก่คนอื่นได้ ตัวเราต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก่อน ไม่งั้นคงใช้พลังไปช่วยเหลือใครไม่ได้ แม้แต่ตัวเอง” สารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานกรรมการบริหารของกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ กล่าวไว้ในวันเปิดศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ซึ่ง กัลฟ์ มอบเงินถึง 55 ล้านบาท เพื่อสร้างศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูงแห่งนี้

“เป้าหมายของเราคือ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพ ซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานของการใช้ชีวิตที่สำคัญมากๆ ที่ผ่านมาเราจึงอาสาเข้าไปร่วมในโครงการด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะส่วนของสถานพยาบาลภาครัฐ เพราะอยากจะช่วยแบ่งเบาภาระ และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชน อย่างกรณีศูนย์ไตเทียม รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินี้ก็เช่นกัน ซึ่งผมเองได้มีโอกาสพูดคุยกับ ศ ดร.สุรพล พบว่า โรคไต เป็นปัญหาระดับชาติ การปลูกจิตสำนึกเพื่อป้องกันก็สำคัญ แต่วันนี้สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือ การเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลฟอกไตให้แก่ประชาชนให้เพียงพอ”

สารัชถ์เล่าเพิ่มเติมว่า “อีกสาเหตุที่เราเข้ามาช่วยในครั้งนี้ คงต้องบอกว่า เพราะเป็นเรื่องที่ติดค้างในใจผม อย่างตอนคุณพ่อต้องไปฟอกไต ถึงจะเป็นโรงพยาบาลเอกชน แต่ก็ยังต้องรอคิว พร้อมกับใช้เวลาตั้งครึ่งค่อนวัน ดังนั้นพอทราบว่า รพ ธรรมศาสตร์ จะมีการขยายศูนย์ไตเทียมด้วยเทคโนโลยีที่จะทำให้การฟอกเลือดรวดเร็วขึ้น พร้อมกับเก็บ Data ไปให้นักศึกษาแพทย์ใช้ต่อยอดการเรียน เลยไม่ลังเลที่จะเข้ามาสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับ”

จากรายงานของ The United States Renal Data System (USRDS) พบว่าไทยเป็น 1 ใน 5 ประเทศที่มีอัตราการเกิดโรคไตสูงที่สุด โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข[1]ได้ระบุว่าปัจจุบันในประเทศไทย มีผู้ป่วยไตเรื้อรัง จำนวนถึง 11.6 ล้านคน และมีจำนวนมากกว่า 1 แสนคนที่ต้องล้างไตต่อเนื่อง

โดย ศูนย์ไตเทียม รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วยเครื่องฟอกไตประสิทธิภาพสูงที่สุดในประเทศไทย เพิ่มโอกาสการเข้าถึงนวัตกรรมการฟอกไตประสิทธิภาพสูง (On-line Hemodiafiltration) ที่สามารถขจัดของเสียโมเลกุลใหญ่ ที่การฟอกไตปกติ (Conventional Hemodialysis) ไม่สามารถทำได้ ลดการติดเชื้อ และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในระยะยาว พร้อมด้วยระบบ Smart IT System ที่จัดเก็บข้อมูลของผู้ป่วยแบบดิจิทัล เชื่อมต่อข้อมูลให้นักศึกษาแพทย์นำมาศึกษาและทำวิจัยได้ เพื่อต่อยอดภารกิจการดูแลผู้ป่วยโรคไตในประเทศไทยของโรงเรียนแพทย์

สารัชถ์ ย้ำว่า “ภาคสาธารณสุขมีความสำคัญมากสำหรับการเดินหน้าของประเทศ เพราะเป็นเรื่องของ Productivity อย่างไรก็ตาม เราเอกชน ก็จะพยายามอย่างเต็มที่ในส่วนที่เราเสริมได้หรือแบ่งเบาได้ สิ่งที่ยังอยากทำต่อเนื่องก็คือ การชวนกันให้ดูแลสุขภาพ ป้องกันก่อนที่จะต้องมารักษาตัวในตอนท้าย  เหมือนอย่างกรณีโรคไต ที่วัยคนทำงานอาจจะไม่ได้นึกถึง ซึ่งถ้าเพิ่มการตระหนักรู้ และดูแลตัวเอง  Prevent  ได้ก่อนเกิดโรค ก็จะทำให้เรามีพลังใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ และเป็น Productivity ที่จะช่วยให้ประเทศเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปครับ”ติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online