เส้นทางเดินของ “โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ” จากเมื่อ 30 ปีที่แล้วที่เป็นแค่คลินิกสัตว์เล็กๆที่สุขุมวิท 22 แต่เพราะต้องดูแลสัตว์จนดึกดื่น เกือบ  10 ปี จึงตัดสินใจเปิดโรงพยาบาลสัตว์ แห่งแรก จนวันนี้มีถึง  18 สาขาในไทยและเวียดนาม 1 สาขา เติบโตรับกระแส Pet Care 5.5 หมื่นล้านในไทย

Pet Care ไทย 5.5 หมื่นล้าน

แชร์ทอป 3 อาเซียน

ปี ค.ศ. มูลค่าตลาด / ล้านบาท YoY
2018 31,000 7%
2019 34,000 10%
2020 38,000 12%
2021 43,000 13%
2022 50,000 16%
2023 55,000 10%
ส่วนแบ่งตลาด Pet Care กลุ่มประเทศอาเซียน
อินโดนีเซีย

GDP 5.3%

ส่วนแบ่ง 40%

เวียดนาม

GDP 8.0%

ส่วนแบ่ง 16%

ไทย

GDP 2.6%

ส่วนแบ่ง 15%

มาเลเซีย

GDP 8.7%

ส่วนแบ่ง 12%

ฟิลิปปินส์

GDP 7.6%

ส่วนแบ่ง 8%

ที่มา: Euromonitor, สิงหาคม 2023

สพ.ญ.กฤติกา ชัยสุพัฒนากุล ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ กล่าวว่า อ้างอิงข้อมูลจาก Euromonitor ไทยนับเป็นประเทศที่มีอัตราเติบโตของตลาดการดูแลสัตว์เลี้ยง (Pet Care) สูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

การเกิดขึ้นของโรคระบาดและล็อกดาวน์ ระหว่างปี 2020-22 ทำให้พฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเสมือนหนึ่งสมาชิกในครอบครัว (Pet Humanization) ได้รับความนิยมขึ้นอย่างมากในกลุ่มผู้บริโภค และส่งเสริมให้อัตราเติบโตของตลาดสูงขึ้นอีกด้วย

ตลาดอุตสาหกรรม Pet Care เฉพาะในตลาดอาหารและ Pet Supply มีการแข่งขันสูง และมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ส่วนผู้บริโภคมีความต้องการที่หลากหลาย และเฉพาะเจาะจงกับสัตว์เลี้ยงของตนเองมากขึ้น

กลุ่มสัตว์เลี้ยงสายพันธุ์แมว มีอัตราส่วนของผู้เลี้ยงใหม่ที่โตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลให้หลายธุรกิจทั้งอสังหาริมทรัพย์, โรงแรม, ร้านอาหาร, คมนาคม เข้ามาโฟกัสในส่วนสัตว์เลี้ยงมากขึ้น โดยในอนาคตคาดว่าสังคมไทยจะเป็น Pet Community Pet City

อีกทั้งความต้องการดูแลเชิงเวชศาสตร์ป้องกันสำหรับสัตว์เลี้ยงสูงวัยจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น จากการเติบโตของสัตว์เลี้ยงและเทคโนโลยีในการรักษา ผลิตอาหาร ซึ่งจะส่งผลให้สัตว์เลี้ยงมีอายุขัยยืนยาวขึ้น

แผนการดำเนินงานหลัง รพส. ทองหล่อ กำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่ 30 ภายในไม่กี่วันข้างหน้า ก็สอดคล้องไปกับภาพรวมตลาดสัตว์เลี้ยงที่เติบโตขึ้น ยังคงให้ความสำคัญกับส่วน Hospital เป็นหลัก และ Pet Care กับส่วนกรูมมิ่ง เป็นงานซัปพอร์ต

รพส. ทองหล่อ สาขาแรก ซ. สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ก่อตั้งครั้งแรก 21 ส.ค. 2537 โดย สพ.ญ.กฤติกา ร่วมหุ้นกับสามี น.สพ.บุญชู ทองเจริญพูลพร เกิดเป็น รพส. แห่งแรกของประเทศที่เปิดให้บริการ 24 ชม.

สพ.ญ.กฤติกา กล่าวว่า “หมอเริ่มต้นอาชีพสัตวแพทย์ด้วยการทำคลินิกเล็ก ๆ อยู่ซ.สุขุมวิท 22 ปรากฏว่าไม่เคยได้เลิกงานตามเวลา (20:00 น.) มีเคสเข้ามาอยู่ตลอด ทำอยู่ได้ประมาณ 10 ปี ก็ตัดสินใจว่าต้องจัดตั้งรพส. 24 ชม. จริงจัง” 

รพส. ทองหล่อ ซ. สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ปี 2537

“เพราะเข้าใจในความวิตกกังวลของเจ้าของสัตว์เลี้ยง ที่ต้องเจอเมื่อสัตว์เลี้ยงเกิดอาการป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุกลางดึก แต่ต้องรอจนถึงเช้าตรู่จึงจะได้รับการรักษาซึ่งบางครั้งก็อาจสายเกินไป เพราะคลินิกสัตว์ส่วนใหญ่ในช่วงนั้น ปิดทำการ 20:00 น.” 

“จุดเริ่มต้นในการเติบโตของรพส. ทองหล่อ มาจากการที่กลุ่มคนรักสัตว์บอกเล่าต่อกัน อาทิ กลุ่มรถแท็กซี่ ที่จะแนะนำรพส. ให้กับเจ้าของที่มีสัตว์เลี้ยงเกิดอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยกลางดึก และเป็นรพส. ที่เริ่มใช้ระบบเปเปอร์เลสตั้งแต่ ปี 2011 ทำให้รักษาคุณภาพสาขาต่าง ๆ ได้ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลแบบรวมศูนย์”

ปัจจุบัน รพส. ทองหล่อ มี 18 สาขา แบ่งเป็นกรุงเทพฯ 13 สาขา ต่างจังหวัด 4 สาขา และเมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม 1 สาขา

สัดส่วนบุคลากร สัตวแพทย์ 20% และส่วนงานอื่น ๆ 80% สัดส่วนผู้นำสัตว์เลี้ยงเข้ารับบริการสะสม 2.17 แสนคน รวมให้บริการสุนัข 2.27 แสนตัว, แมว 1.12 แสนตัว, สัตว์เลี้ยงสายพันธุ์อื่น ๆ 2.4 หมื่นตัว

อัตราเฉลี่ยการเติบโตด้านยอดขายของ รพส. 2018-22 อยู่ที่ 11% เฉพาะปี 2022 อยู่ที่ 18% YoY ตั้งเป้านับตั้งแต่ปี 2023 เติบโต 9-15% ต่อปี

ผลประกอบการ บริษัท โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ จำกัด
ปี 2018 รายได้ 751 ลบ. กำไร 85 ลบ.
ปี 2019 รายได้ 780 ลบ. กำไร 81 ลบ.
ปี 2020 รายได้ 812 ลบ. กำไร 85 ลบ.
ปี 2021 รายได้ 961 ลบ. กำไร 101 ลบ.
ปี 2022 รายได้ 1,143 ลบ. กำไร 134 ลบ.

นอกจากนั้น ยังมีส่วนควบรวมกิจการ หรือ M&A (Mergers and Acquisitions) กับ รพส. 2 แห่ง และร่วมทุนกิจการในรูปแบบ Joint Venture กับกลุ่มธุรกิจ Pet Business ใน 4 บริษัท

การขยายสาขา 1 ก.ย. 2023 เตรียมเปิดสาขาใหม่ ถ.ประชาชื่น และ 1 มี.ค. 2024 เปิดสาขาที่ 2 ในจังหวัดเชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยวางงบเปิดสาขาใหม่ 200-300 ล้านบาทต่อสาขา และงบรีโนเวตสาขาเดิมที่เปิดมาแล้วประมาณ 10 ปี อยู่ที่ประมาณ 75-100 ล้านบาทต่อสาขา

รพส. ยังมีส่วนร่วมขับเคลื่อนตลาดแรงงาน ด้วยการร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดการเรียนการสอนและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในตลาด โดยมอบเงินเดือนให้

อาทิ เป็นสถาบันสมทบพัฒนาหลักสูตรฝึกอาชีพช่างอาบน้ำตัดขน, เป็นสถาบันสมทบสำหรับนิสิต-นักศึกษาที่ต้องการฝึกงาน เรียนรู้การทำงานจริง ทั้งด้านเทคนิคการเป็นสัตวแพทย์ พยาบาลสัตว์ และนิสิตสัตวแพทย์

และยังให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม เช่น ติดตั้งโซลาร์รูฟทอป, การแยกขยะติดเชื้อ, ขยะมีพิษมีคม, ขยะรีไซเคิล และเริ่มลดใช้ถุงพลาสติกติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online