นายไชย  ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI เปิดเผยว่า ไทยประกันชีวิตกำหนด Brand Purpose หรือเจตนารมณ์ของแบรนด์ ในการมุ่งเป็นแบรนด์ที่ได้รับความชื่นชม ได้รับความไว้วางใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้คนในสังคม บนพื้นฐานการตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต คุณค่าของความรัก และคุณค่าของมนุษย์ (Value of Life, Value of Love & Value of People) ในหลากหลายมิติ และเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่สื่อสารแบรนด์ผ่านภาพยนตร์โฆษณา เพื่อสะท้อนแนวคิด “ให้รักดูแลชีวิต” อันเป็นการจุดประกายความคิดให้กับคนในสังคมมาอย่างต่อเนื่อง

ในเดือนสิงหาคม 2566 นี้ บริษัทฯ จึงได้เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ Live Life to the Fullest” ความยาว 3 นาที และ “Time for Love” ความยาว 30 วินาที เพื่อตอกย้ำแนวคิด “ให้รักดูแลชีวิต” เผยแพร่ผ่านทางโทรทัศน์ และช่องทาง Online พร้อมคงเอกลักษณ์อันโดดเด่นในแง่การสร้างอารมณ์ร่วมให้กับผู้ชม

โดยภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่พัฒนาบนแนวคิดการให้ความสำคัญเรื่อง “คุณค่าของเวลา”  เพราะเราไม่รู้ว่าจะเหลือเวลาเพื่อใช้ร่วมกันกับคนที่รักมากเพียงไหน บางครั้งอาจมีเวลาเหลือไม่มาก และสิ่งสำคัญที่สุดคือ การใช้เวลาดูแลกันให้มากที่สุดในวินาทีที่เหลืออยู่ ซึ่งจะกระตุ้นให้ผู้ชมทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการให้เวลากับคนที่รัก และหันกลับไปใช้เวลาดี ๆ ร่วมกันโดยไม่ต้องรอโอกาส ไม่ต้องรอวันพิเศษ เพราะทุกวันคือวันพิเศษ (Every Day is a Special Day) เพื่อให้ผู้ชมได้ใช้ชีวิตในทุก ๆ วันร่วมกับคนที่รักอย่างมีความหมาย

ภาพยนตร์นำเสนอเรื่องราวความรักของแม่ลูกคู่หนึ่งที่ใช้เวลาร่วมกันในทุก ๆ วันที่เหลืออยู่อย่างมีความสุข ด้วยการส่งมอบความรักและการดูแลกัน รวมถึงทำทุกวันให้เป็นวันพิเศษและเป็นวันที่ดีที่สุด เพื่อให้ทุกวันของชีวิตดำเนินไปอย่างมีความหมาย และคงอยู่เป็นความทรงจำที่ดีของทั้งคู่

สามารถรับชมภาพยนตร์โฆษณา “Live Life to the Fullest” และ “Time for Love” ได้ที่ YouTube Thai Life Channel https://www.youtube.com/user/thailifechannelติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online