คาดการณ์ว่าปีนี้ตลาดชาเขียวจะกลับมาเทียบเท่ากับ 10 ปีที่ผ่านมา หลังจากที่ตลาดนี้หดตัวลงและกลับมาเติบโตไม่มากจากการมีเครื่องดื่มใหม่เข้ามาเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค

ส่วนในปีนี้คาดการณ์ว่าตลาดชาเขียวจะมีการเติบโต 15% ส่วนหนึ่งมาจากปีนี้ประเทศไทยมีอากาศที่ร้อนจากเอลนีโญ การกลับเข้ามาลงเล่นของผู้แข่งขันอย่างสิงห์ ที่จับมือกับโออาร์ เปิดบริษัทร่วมทุน ดริ้ง เอนเทอร์ไพรซ์ จำกัด นำแบรนด์ชาเขียวแบรนด์ใหม่ ฮารุ โคลด์บรูว์ กรีนที  จับกลุ่มพรีเมียมเข้าสู่ตลาด

และแบรนด์ชาเขียวที่มีอยู่เดิมในตลาดมีความสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดผ่านชาเขียวพรีเมียมตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่รักสุขภาพมานานต่อเนื่องหลายปีติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online