Campus Challenge เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการโตโยต้าถนนสีขาว ที่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้เล็งเห็นถึงปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและมุ่งหวังปลูกจิตสำนึกให้กับคนรุ่นใหม่ใส่ใจแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรม Campus Challenge 2017 โดย โตโยต้า ถนนสีขาว เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้ลงสนาม ออกแบบแผนการประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในรั้วมหาวิทยาลัย ไปสู่การลงมือปฏิบัติจริงและลดอุบัติเหตุได้จริง โดยกิจกรรมในปีนี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากน้อง ๆ นิสิตนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมการประกวดกว่า 500  ทีมจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ในวันที่  9 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา กิจกรรม Campus Challenge 2017

โดย โตโยต้า ถนนสีขาวได้พาน้องๆ นำเสนอแผนงานในรอบ 20 ทีมสุดท้าย โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการทั้ง 5 ท่าน ได้แก่  คุณสุรักษ์ พานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม , ดร.ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ ที่ปรึกษาและนักกลยุทธ์ด้านการสื่อสารชื่อดัง, คุณอดิศักดิ์ อมรฉัตร Managing Director บริษัท ไอโซบาร์ ประเทศไทย จำกัด, คุณสิริชัย ธนาโชคสมบัติ Senior Creative Director บริษัท เดนท์สุ ประเทศไทย จำกัด. คุณผุสดี ฤทธิอร่าม ผู้จัดการกลุ่มครูฝึกด้านการขับขี่ปลอดภัย มาให้ความรู้และคำแนะนำกับน้องๆ นิสิตนักศึกษาทุกทีมเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแผนงานต่อไป

โดยคณะกรรมการทั้ง 5 ท่านได้คัดเลือกทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ 10 ทีมสุดท้าย และประกาศผลเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ผ่านเว็บไซต์ www.Toyota.co.th/campuschallenge2017  

ซึ่งน้องๆ ทั้ง 10 ทีม จะได้รับโอกาสการเข้าร่วมกิจกรรม Workshop กับวิทยากรในด้านต่างๆ ที่จะมาให้ความรู้เพิ่มเติมในการพัฒนาแผนงานแก่น้องๆ อาทิ เทคนิค การทำพรีเซ้นท์  การวางแผน สื่อดิจิตอล ออนไลน์ ในรั้วมหาวิทยาลัย และยังได้เข้าร่วมการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย ที่น้องๆ จะได้เรียนรู้จริง ขับขี่จริง จากวิทยากรของโตโยต้า เพื่อสร้างจิตสำนึกการเป็นคนขับรถที่ดี มีวินัย และน้ำใจ นอกจากนี้ทั้ง 10 ทีม ยังได้รับเงินสนับสนุน ทีมละ 20,000 บาท เพื่อนำแผนงานดังกล่าวไปปฏิบัติจริงเป็นระยะเวลา 1 เดือน มาร่วมติดตามภารกิจการประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในรั้วมหาวิทยาลัยของน้องๆ ทั้ง 10 ทีม ได้ที่หน้าแฟนเพจ CSR Society with Toyota

เมื่อวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2560   โตโยต้า พา 10 ทีมสุดท้ายกิจกรรม Campus Challenge 2017 โดยโตโยต้าถนนสีขาวเดินทางไปร่วมกิจกรรม Workshop ที่โรงแรม MII hotel srinakarin เพื่อเพิ่มความรู้ในการพัฒนาแผนรณรงค์การสื่อสาร ในโอกาสนี้ทางโตโยต้าได้เรียนเชิญวิทยากรทั้ง 2 ท่านมาเสริมสร้างความรู้ในหัวข้อต่างๆดังนี้ Workshop ด้านเทคนิคการนำเสนอ และเกณฑ์ในการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ โดยดร.ธีรพันธ์ โล่ทองคำ ที่ปรึกษาและนักกลยุทธ์ด้านการสื่อสารชื่อดัง

โดย ดร.ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ ที่ปรึกษาและนักกลยุทธ์ด้านการสื่อสารชื่อดังการทำ Online Content โดย คุณธัญลักษณ์ ชื่นเจริญสุข Head of Digital Planner  บริษัท เดนท์สุ ประเทศไทย จำกัด.นอกจากนี้ น้องๆ ทั้ง 10  ทีมยังได้มีโอกาสสอบถามและขอข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมกับทางคณะกรรมการอย่างใกล้ชิดอีกด้วย นอกจากนี้น้องๆยังได้เข้าร่วมการขับขี่ปลอดภัยจากทางวิทยากรจากโตโยต้า ที่ “TOYOTA Driving Experience Park” ศูนย์ขับทดสอบรถยนต์ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดของโตโยต้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

ซึ่งน้องๆ ทั้ง 10 ทีมได้รับความรู้ในการขับขี่ที่ปลอดภัย เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนนต่อไป โดยกิจกรรม Campus Challenge 2017 โดยโตโยต้าถนนสีขาว ได้ตระหนักถึงปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและมุ่งหวังปลูกจิตสำนึกให้กับคนรุ่นใหม่ในการใส่ใจแก้ไขปัญหา จึงเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศได้วางแผนการรณรงค์และลงมือปฏิบัติจริงในรั้วมหาวิทยาลัย ได้เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายของการประกวดในปีนี้แล้ว ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะเลิศ  และได้รับรางวัลทริปทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น, ทุนการศึกษา และโอกาสฝึกงานกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะได้รู้ผลกันในวันที่ 17 ธันวาคม 2560  นี้ โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการประกวดได้ที่ www.Toyota.co.th/campuschallenge2017 และหน้าแฟนเพจ CSR Society with Toyotaอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer