ในแต่ละปี จำนวนผู้ป่วย อัลไซเมอร์ เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการทำเป็นโรคอัลไซเมอร์ทำให้พวกเขารู้สึกอยู่อย่างโดดเดี่ยว เพราะความทรงจำบางส่วนที่ขาดหายไป จากความทรงจำที่ไม่สามารถจำบุคคลในครอบครัวได้เด่นชัดนัก แม้จะเป็นบุคคลที่รักแค่ไหนก็ตาม

ผลงาน Print AD ของ BBDO, Germany ที่ครีเอทให้กับองค์กร Alzheimer Forschung Initiative องค์กรช่วยเหลือผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ ประเทศเยอรมนี

ที่สื่อถึงความทรงจำของผู้ป่วยโรคไซเมอร์ก็เหมือนการต่อจิกซอว์ ที่ผู้ป่วยไม่สามารถนำมาต่อในตำแหน่งที่ถูกต้องได้ ก็เหมือนความทรงจำที่เลือนหายไป และอยากให้สังคมได้เข้าใจถึงความผิดปกติของคนกลุ่มนี้อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน