บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ประกาศเข้าร่วมกิจการกับ บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผ่านการแลกหุ้น หรือ Share Swap กับกลุ่มผู้ถือหุ้นกลุ่มเดิมของเนอวานา สร้างมิติใหม่ของการร่วมเป็นพันธมิตรในวงการอสังหาริมทรัพย์ไท

สิงห์ เอสเตท จับมือ เนอวานา

เพิ่มพลังด้วย Strategic Partner

นายนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สิงห์ เอสเตท และเนอวานา ได้ลงนามในสัญญา Share Purchase and Share Subscription Agreement เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 โดย สิงห์ เอสเตท จะออกหุ้นใหม่จำนวน 186,509,792 หุ้น ให้แก่เนอวานา เพื่อแลกกับหุ้นเดิมของเนอวานา จำนวน 3,649,993 หุ้น ซึ่งจะส่งผลให้สิงห์ เอสเตท ได้ถือหุ้นในเนอวานา 51% ในขณะที่ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดิมของเนอวานาจะถือหุ้นในสิงห์ เอสเตท 3.8% โดยจะทำการขออนุมัติการแลกหุ้นดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 22 เมษายน 2558 และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ปีนี้

 

“การเข้าร่วมกิจการกับเนอวานา ถือเป็นก้าวแรกที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการแสวงหาพันธมิตร เพราะเป็นการรวมกันแบบ Strategic Partner ถือเป็นมิติใหม่ในวงการอสังหาฯ เป็นการรวมทีมที่ทำให้เกิด Synergy ซึ่งจะส่งผลดีกับธุรกิจในระยะยาว ทำให้ทั้งสองบริษัทมีความแข็งแกร่งมากขึ้น” นายนริศ กล่าว

 

นายศรศักดิ์ สมวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า “รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับเชิญเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสิงห์ เอสเตท ด้วยความที่มีปรัชญาทางธุรกิจที่คล้ายคลึงกันคือมุ่งสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า เนอวานา เราเป็น Boutique Brand ที่มองกลุ่มลูกค้าในตลาดที่แตกต่าง โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการที่รอการขายและพัฒนาอยู่ในมือเกิน 10,000 ล้านบาท ดังนั้น เมื่อร่วมเป็นพันธมิตรกับสิงห์ เอสเตท แล้ว นอกจากจะทำให้เราทั้ง 2 บริษัทมีศักยภาพสูงขึ้น และมีอำนาจต่อรองมากขึ้นแล้ว ยังจะสามารถสร้างมิติใหม่ให้กับวงการอสังหาฯ ได้อีกไม่น้อย ซึ่งภายหลังการแลกหุ้น เนอวานาจะทำการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจให้เร็วยิ่งขึ้น โดยสิงห์ เอสเตท และผู้ถือหุ้นเดิมของเนอวานา จะลงเงินเพิ่มตามสัดส่วนที่กำหนด”

 

การเข้าร่วมกิจการกับเนอวานา ถือเป็นความสำเร็จแรกของปีนี้ในการทยอยเข้าซื้อหรือร่วมลงทุนในกิจการที่สิงห์ เอสเตท มองว่ามีศักยภาพ และมีทิศทางการเติบโตที่ดี ตามที่ได้เตรียมงบประมาณไว้ราว 20,000ล้านบาทสำหรับปี 2558 ทั้งยังเป็นการเริ่มธุรกิจในกลุ่มที่อยู่อาศัยในแนวราบเป็นครั้งแรก โดยหลังจากนี้ มีเป้าหมายที่จะลงทุนและร่วมทุนในกิจการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน และโรงแรม หรือแม้กระทั่งศูนย์การค้า ถือเป็นการเพิ่มโอกาสใหม่ ๆ ขององค์กรให้มีความยืดหยุ่นและหลากหลายในการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น

 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับการลงทุนและขยายธุรกิจในอนาคต สิงห์ เอสเตทจะขออนุมัติการเพิ่มทุนจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 22 เมษายน 2558 โดยนอกเหนือจากการเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรหุ้นให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของเนอวานาในข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ตามสัดส่วน 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาหุ้นละ 3 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 2.4 พันล้านบาท

อีกทั้ง ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจองซื้อหุ้นของบริษัทฯ (Warrants) ในอัตรา 2 หน่วยต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยผู้ที่เป็นเจ้าของใบแสดงสิทธิดังกล่าวสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัทฯ ได้ในราคา 15 บาทต่อหุ้น โดยมีกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกในอีกประมาณ 3 ปีข้างหน้า ซึ่งการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณเดือนกรกฏาคมนี้

 

“เนื่องจากแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง ทางบริษัทฯ จึงต้องระดมทุนจากแหล่งต่าง ๆ ที่เหมาะสม ซึ่งคาดว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากทั้งผู้ถือหุ้นกลุ่มใหญ่ คือบุญรอดบริวเวอรี่ที่ให้การสนับสนุนสิงห์ เอสเตท มาในทุก ๆ ด้านตั้งแต่วันแรก และผู้ถือหุ้นท่านอื่น ๆ ที่จะมีส่วนช่วยให้บริษัทฯ เติบโตได้รวดเร็วและอย่างมั่นคง ” นายนริศ กล่าว

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer