เมืองไทยประกันชีวิต เปิดตัว Muang Thai Life Assurance MODERN Hospital Award 2015 ยกระดับสู่สุดยอดบริการ-ตอบโจทย์ลูกค้ายุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการ Muang Thai Life Assurance MODERN Hospital Award 2015เพื่อคัดเลือกและมอบรางวัลให้แก่โรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ให้บริการด้านการประกันสุขภาพร่วมกับบริษัทฯ ได้อย่างดีเยี่ยม โดยมุ่งหวังให้โครงการนี้ช่วยยกระดับมาตรฐานการบริการด้านประกันสุขภาพพร้อมกับตอบสนองความพึงพอใจแก่ผู้เอาประกัน

หลักเกณฑ์การพิจารณาโรงพยาบาลที่จะได้รับรางวัลดังกล่าว บริษัทฯ จะประเมินจากข้อมูล 2 ส่วนหลัก คือ 1.) ความถูกต้อง ครบถ้วนของการให้บริการผ่านโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ และ 2.) ความพึงพอใจของลูกค้าผู้เอาประกันที่ใช้บริการในโรงพยาบาล โดยจะมีบริษัทให้บริการวิจัยการตลาดและการประเมินผลชั้นนำของโลกเป็นผู้สำรวจ ทั้งมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการแพทย์ ด้านการบริการ ด้านสื่อมวลชน และด้านสังคมและจริยธรรม ร่วมกันพิจารณาตัดสินรางวัลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และน่าเชื่อถือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลด้านการบริการของโรงพยาบาลคู่สัญญาที่ปัจจุบันมีอยู่กว่า 260 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2558 ก่อนจะประกาศผลโรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับคะแนนสูงสุด พร้อมมอบรางวัล Muang Thai Life Assurance MODERN Hospital Award 2015ในเดือนพฤศจิกายน 2558 โดยรางวัลจะแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย

  1. รางวัลด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์ (The Best Medical Management Award)
  2. รางวัลด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร (The Best of Network Co-Operation Award)
  3. รางวัลด้านการส่งมอบบริการที่เป็นเลิศ (The Best Service Delivery Award)
  4. 4. รางวัลด้านการเป็นผู้นำในการส่งเสริมการบริการ (The Best of Smile Partner Relations Award)
  5. รางวัลด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพและเข้าใจความต้องการของลูกค้า (The Best of Customer Satisfaction Award)
  6. รางวัลด้านการตอบรับนวัตกรรมใหม่ (The Best of Medical Modern Innovation Award)

นายสาระ กล่าวอีกว่า ทุกวันนี้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจและให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพมากขึ้น สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ยิ่งทำให้การประกันชีวิตและสุขภาพได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นเช่นกันซึ่งเมืองไทยประกันชีวิต ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องนี้ และมุ่งพัฒนาด้านบริการอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลคู่สัญญา และเพิ่มความสะดวกด้านบริการให้แก่ลูกค้าเป็นหลัก

“นโยบายธุรกิจของเมืองไทยประกันชีวิต จะมองลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และอาศัยความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจต่าง ๆ เข้ามาสนับสนุนการทำงานเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดรวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านบริการที่เราถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญและมุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจประกันชีวิตด้วยความมั่นคงแข็งแกร่ง” นายสาระกล่าว./

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer