Huawei Thailand นำคณะสื่อมวลชนจากประเทศไทยมุ่งหน้าสู่ประเทศจีนเพื่อเยี่ยมชม ศูนย์วิจัยพัฒนา และทดสอบผลิตภัณฑ์ของหัวเว่ย โดยในวันนี้ได้พาเยี่ยมชมศูนย์ R&D Testing Labศูนย์วิจัยและทดสอบสมาร์ทโฟนหัวเว่ยตั้งแต่กาทดสอบการตกจนกระทั่งการทนต่อสภาพอากาศ

This slideshow requires JavaScript.

ในวันนี้ Marketeer ขอนำชมการทดสอบของ Huawei ซึ่งเป็นการทดสอบในศูนย์ทดสอบก่อนที่จะนำเข้าสู่ Product Line เพื่อเป็นการทดสอบความคงทนของดีไซด์ของสมาร์ทโฟน และอุปกรณ์เชื่อมต่อในแต่ละแบบโดยมีขั้นตอน ดังนี้

 1. ทดสอบความคงทนหรือการ Drop Test ในเครื่องหมุนที่มีความสูงระยะ 50 CM
 2. ทดสอบการ Drop Test ในแนวดิ่งทั้ง 4 มุม ระยะความสูง 1 เมตร เฉลี่ย 1,000 ครั้ง
 3. ทดสอบการนั่งทับเครื่องบนวัตถุที่นิ่ม โดยทำการทดสอบ 2,000 ครั้ง
 4. ทดสอบ Adapter โดยทำการถอดสายเข้าออก 10,000 ครั้ง
 5. ทดสอบโดยการนำสายชาร์จด้วยการกระแทกด้วยน้ำหนักซ้ายขวาข้างละ 1 กิโลกรัม จำนวน2,000 ครั้ง
 6. ทดสอบสายชาร์จด้วยแรงดึงสูง
 7. ทดสอบสายชาร์จด้วยตุ้มถ่วงน้ำหนักขนาด 1 กิโลกรัม
 8. ทำสอบปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงด้วยการเปิดปิดจำนวน 50,000 ครั้ง
 9. ทดสอบความทนต่ออุณหภูมิโดยใช้เครื่องทดสอบที่อุณหภูมิสูงสุดกว่า 80 องศาเซลเซียสและต่ำสุดที่ -40 องศาเซลเซียส
 10. ทดสอบความร้อนชื้น และแรงกดอากาศระดับสูง
 11. ทดสอบความคงทนของ Changer ต่อความร้อนสูงว่าใช้งานได้นานขนาดไหนด้วยอุณหภูมิที่40-70 องศาเซลเซียส
 12. ทดสอบสีของตัวเครื่องด้วยวิธีต่างๆเพื่อดูว่าสีของตัวเครื่องมีการเปลี่ยนหรือไม่

และเมื่อผ่านการทดสอบต่างๆเหล่านี้แล้วการดีไซน์ต่างๆของทั้งสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์เชื่อมต่อจะถูกพิจารณาเข้าสู่กระบวนการเพื่อเข้า Product Line เป็นขั้นตอนต่อไปอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน