บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ได้รับรางวัล บริษัทที่มีการส่งเสริมการดูแลชุมชนยอดเยี่ยม แห่งเอเชีย ปี 2560 (Community Care Company of the Year 2017) ในงานมอบรางวัล องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืนแห่งเอเชีย (Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2017: ACES Awards 2017)  ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล สิงคโปร์

Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES Awards) จัดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 โดย MORS Group เพื่อยกย่องความสำเร็จขององค์กรและบุคคลในทวีปเอเชียที่เป็นผู้นำในการจัดทำโครงการเพื่อสังคมโดยสอดรับกับนโยบายและการดำเนินธุรกิจของตนหรือองค์กร รวมทั้งเป็นเลิศในด้านนวัตกรรม การสร้างแรงบันดาลใจ และความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ เกณฑ์ชี้วัดในการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลประกอบด้วย การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ความสามารถในการสร้างแบรนด์ ความคิดสร้างสรรค์ขององค์กร ไปจนถึงวิธีการวัดผลและความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องของโครงการ

สำหรับรางวัลในงาน Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2017 มีผู้สมัครเข้าชิงรางวัลกว่า 180 บริษัททั่วเอเชีย โดย บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ได้รับรางวัลเป็นอันดับหนึ่งในสาขา สุดยอดบริษัทในเอเชียด้านการดูแลชุมชนยอดเยี่ยมแห่งปี (Top Community Care Companies in Asia) โดยภายในงานมี นายวรวัฒน์ ศรียุกต์ และ นางสาวกรรณิกา ว่องกุศลกิจ เป็นตัวแทนของ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เข้าร่วมพิธีเพื่อรับมอบรางวัล

นายวรวัฒน์ ศรียุกต์ ผู้อำนวยการด้านบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เผยถึงความรู้สึกในการเข้ารับรางวัลว่า “นับเป็นเกียรติอย่างสูงที่โครงการเพื่อชุมชนและพัฒนาชาวไร่ของกลุ่มมิตรผลได้รับการยอมรับจากรางวัลอันทรงเกียรติจาก Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards ในฐานะผู้นำด้านอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลและพลังงานชีวมวลระดับสากล กลุ่มมิตรผลจะมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ชุมชนชาวไร่อ้อย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญและเป็นต้นน้ำของธุรกิจกลุ่มมิตรผล โดยเราจะสานต่อการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไร่อ้อย พร้อมทั้งส่งเสริมด้านธุรกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้พัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่กันไปตามหลักปรัชญา ‘ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ’ ที่กลุ่มมิตรผลเรายึดถือมาอย่างยาวนาน เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกต่อทั้งอุตสาหกรรม”

 

“ปีนี้เป็นปีที่กลุ่มมิตรผลประสบความสำเร็จในด้านการสร้างความยั่งยืนผ่านโครงการต่างๆ อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็น หนองแซงโมเดลต้นแบบหมู่บ้านเก็บเกี่ยวไร่อ้อยสดสะอาด ที่กลุ่มมิตรผลพัฒนาร่วมกับเกษตรกรในชุมชนบ้านหนองแซง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เพื่อแก้วิกฤติการเก็บเกี่ยวอ้อยด้วยแนวทางร่วมคิด ร่วมทำ และระบบจัดการไร่อ้อยที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ‘โครงการทำตามพ่อ’ซึ่งกลุ่มมิตรผลจัดตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายการใช้ชีวิตอย่าง มีความสุขแบบยั่งยืนให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย ชุมชน และคนไทยทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถยืนหยัดและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนผ่านแนวคิดการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมไปถึง ‘โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน’ ที่กลุ่มมิตรผลดำเนิน
มาอย่างต่อเนื่อง”

นางสาวกรรณิกา ว่องกุศลกิจ ผู้บริหารงานพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เล่าถึงโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนของกลุ่มมิตรผลที่นำมาสู่การคว้ารางวัล Community Care Companies of the Year in Asia ในครั้งนี้ว่า “รางวัลที่บริษัทฯ ได้รับเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความยั่งยืนซึ่งเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจกลุ่มมิตรผล โดยเราส่งมอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชนผ่านโครงการพัฒนาต่างๆ ที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนชาวไร่อ้อยใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจชุมชน สังคม สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม และด้านจิตใจ โดยปัจจุบันดำเนินการในพื้นที่ 9 ตำบล ซึ่งครอบคลุม 136 หมู่บ้าน 25,500 ครัวเรือน แลอยู่ในระหว่างขั้นตอนขยายไปอีกยัง 12 ตำบลเพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นในประเทศไทยต่อไป”

“ในอนาคต กลุ่มมิตรผลจะยังคงเดินหน้าทำสิ่งดีๆ ต่อไป และรับมือกับประเด็นท้าทายในด้านความยั่งยืนที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมน้ำตาลและพลังงานชีวมวล เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่คนไทยทุกคนอย่างไม่มีสิ้นสุด” นางสาวกรรณิกา กล่าวทิ้งท้ายอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer