“ทีเอ็มบี” เปิดศูนย์วิเคราะห์วิจัย Customer Insights by TMB Analytics  หวังนำเสนอกรณีศึกษาใหม่ๆ วางแผนส่งเผยแพร่ออกมาปีละ 2 ครั้ง พร้อมเผยผลวิจัยพฤติกรรมการใช้เงินของคนไทย พบส่วนใหญ่ 80% เงินไม่พอใช้

มร.รูว์ ไฮซ์แมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้ารายย่อย กล่าวว่า ได้ก่อตั้งศูนย์ Customer Insights by TMB Analytics โดยเกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานภายในของทีเอ็มบีที่จับมือทำงานร่วมกันเพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์มุมมองใหม่ๆ

โดยมีหน่วยงานหลัก 2 ทีม คือ ทีม TMB Analytics และ ทีม Customer Experience & Insights นับเป็นการผนึกกำลังความแข็งแกร่งด้านองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านการวิจัยพฤติกรรมเชิงลึกของลูกค้า

ประกอบกับการเชื่อมโยงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพกับศูนย์วิเคราะห์วิจัยจากพันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่าง ไอเอ็นจี เพื่อการเก็บข้อมูลที่ได้กว้างมากพอที่จะนำมาศึกษาได้โดยละเอียด เพื่อให้ผลออกมาได้แม่นยำ

ศูนย์ Customer Insights วางแผนไว้ว่าจะทำการเผยแพร่ออกมาปีละ 2 ครั้ง โดยนำข้อมูลจากภายในและเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์วิเคราะห์วิจัยจากต่างประเทศ เช่น ไอเอ็นจี เพราะการเก็บรวมรวมข้อมูลและนำมาศึกษาวิเคราะห์นั้น ต้องอาศัยการเก็บข้อมูลที่ได้กว้างมากพอที่จะนำมาศึกษาได้โดยละเอียดเพื่อให้ผลออกมาได้แม่นยำที่สุด

เป้าหมายของการศึกษา เพื่อนำข้อมูลที่ได้ส่งต่อให้กับผู้บริโภคทั่วไป สามารถนำไปต่อยอดใช้กับชีวิตประจำวันได้ โดยเฉพาะในด้านการเงิน ที่ต้องการให้คนไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น

พร้อมกันได้เปิดผลวิจัยแรกในหัวข้อคนไทยมีเงินเหลือใช้ไม่ถึง 6 เดือนเมื่อหยุดทำงานพบว่า

คนไทยส่วนใหญ่กว่า80% ยังคงมีปัญหาเงินออมไม่พอใช้

ปัญหาการออมเงิน ไม่พอมีในทุกกลุ่มรายได้ พื้นที่ประกอบอาชีพ และอายุ

สาเหตุหลักของปัญหาไม่มีเงินออม คือพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของคนไทย

ทั้งคนมีเงินออมพอใช้และไม่พอใช้ ต่างมีสัดส่วนการใช้จ่ายสูงเกือบ 80% ของรายได้ต่อเดือน และกว่า 25% ของรายได้ต่อเดือนเป็นรายจ่ายที่ไม่จำเป็น

นอกจากนี้ ยังใช้จ่ายมากขึ้น ตามไลฟ์สไตล์ท่ีเปลี่ยนไป เน้นความสะดวกสบาย รวดเร็ว และติดหรูซึ่งเป็นผลจากการเสพโซเซียลมีเดีย

ไม่ว่าจะคนออมพอ หรือ ไม่พอ ต่างก็ออมเงิน “ผิดท่ี

ชีวิตของคนไทยเผชิญความเสี่ยงสูงทั้ง อุบัติเหตุและโรคร้ายแรง แต่กลับมีการป้อนกันความเสี่ยงที่ต่ำ


อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer