หลังจากประกาศความร่วมมือระหว่าง ธนาคารกสิกรไทย และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการผลักดันโครงการ CU NEX ไปเมื่อต้นปี มาวันนี้กสิกรไทยและจุฬาฯ พร้อมใจกันประกาศเปิดตัว CU NEX Application อย่างเป็นทางการ

CU NEX คือแอปพลิเคชันที่เป็นตัวเชื่อมโยงทุกมิติการใช้ชีวิตของนิสิต อาจารย์ และบุคลากรในรั้วมหาวิทยาลัย พร้อมขับเคลื่อนจุฬาฯ ให้ก้าวขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ “ด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์” ด้วยการนำนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้ยกระดับการเรียนการสอน การพัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างสรรค์การใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพของนิสิตในยุคดิจิทัล

การสร้างสรรค์แอปฯ CU NEX นี้ นับเป็นการพลิกโฉมสถาบันการศึกษาที่สอดรับยุคดิจิทัลและกระแส Cashless Society ครั้งสำคัญ และเป็นตัวขับเคลื่อนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการเปลี่ยนผ่านสู่ ‘Chula New Era’ หรือ จุฬาฯ ยุคใหม่ อย่างเต็มรูปแบบ การเฟ้นหาพาร์ทเนอร์เพื่อสนับสนุนจุฬาฯ เปลี่ยนผ่านสู่ ‘Chula New Era’ จึงเป็นเรื่องสำคัญ

CU NEX
ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุ่งสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ เราพยายามสร้างสรรค์เทคโนโลยีเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการใช้งานของนิสิต ตอบโจทย์ทั้งเรื่องการเรียน เล่น การใช้จ่าย และการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลให้เต็มที่

“การได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีจาก ธนาคารกสิกรไทย ในการพัฒนา ‘CU NEX Application’ แอปฯ ที่จะเชื่อมโยงการใช้ชีวิตของนิสิตเข้ากับดิจิทัลเทคโนโลยี นอกจากจะสะดวกและผลักดันให้นิสิตใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้ว ยังช่วยพลิกโฉมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสู่เป้าหมาย คือ การเป็น Digital Lifestyle University แห่งแรกในประเทศไทยอีกด้วย”

 

ขณะที่ธนาคารกสิกรไทยก็นับเป็นสถาบันการเงินที่มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลเทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ จากกสิกร บิซิเนส–เทคโนโลยี กรุ๊ป หรือ KBTG ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีของธนาคารเอง รวมถึง Vision ที่เห็นความสำคัญของการสร้างสรรค์บริการและนวัตกรรมแห่งอนาคต และมุ่งสู่การให้บริการมากกว่าความเป็นธนาคาร (Beyond Banking)

CU NEX
คุณขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย

คุณขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า “กสิกรไทยเป็นมากกว่าธนาคาร เรามี KBTG ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม โซลูชั่นส์ และข้อมูลผู้บริโภคเชิงลึก (Data driven Insights) และมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดเพื่อเป็น ‘Life Platform of Choice’ ให้กับลูกค้า

“สำหรับโครงการ CU NEX ธนาคารกสิกรไทยได้สนับสนุนจุฬาฯ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของเรา ในการร่วมสร้างโซลูชั่นส์เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ ส่งเสริมความรู้ด้านดิจิทัลเทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนาศักยภาพนิสิตและบุคลากร ตลอดจนสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอนและการใช้ชีวิต ให้พร้อมก้าวสู่โลกการใช้ชีวิตยุคดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ”

 

จุฬาให้สุด พร้อม เรียน เล่น ใช้ชีวิต

เสก-สุทพงษ์ ไตรภพภูมิ คณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 และ ฟรัง-นรีกุล เกตุประภากร คณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

CU NEX คือแพลตฟอร์มที่จะเข้ามามีบทบาทในทุกมิติการใช้ชีวิตของนิสิตจุฬาฯ เชื่อมโยงตั้งแต่ก่อนออกไปเรียน นิสิตสามารถหาห้องเรียน หรือค้นหา e-book ที่สนใจเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้อง มาถึงมหาวิทยาลัยแล้วก็สามารถดูตาราง สถานะ และตำแหน่งรถประจำทางภายใน สามารถจองพื้นที่ส่วนกลางเพื่อใช้ในการทำงานกลุ่ม การลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการชีวิตอย่างปลอดภัยในมหาวิทยาลัยด้วยระบบ SOS รวมถึงการใช้จ่ายแบบ Cashless ผ่าน CU NEX ที่ลิงก์กับ แอป K PLUS ของธนาคารกสิกรไทยโดยตรง

CU NEX

CU NEX

ในอนาคต CU NEX Application ยังมีแผนในการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในการพัฒนาแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ของข้อมูลในด้านต่างๆ ได้แก่ การสร้าง Data Hub ที่ใช้เทคโนโลยี Machine Learning รวบรวมพฤติกรรมของนิสิต และใช้ Business Intelligence (BI) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตให้เต็มประสิทธิภาพ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองมีศักยภาพเพียงพอ และเมื่อได้พาร์ทเนอร์ที่มีศักยภาพและวิสัยทัศน์เดียวกัน ดีลครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้จุฬาฯ เปลี่ยนผ่านสู่ ‘Chula New Era’ อย่างเต็มประสิทธิภาพ และจุดเริ่มต้นของการเพิ่มฐานลูกค้า Retail ในกลุ่มนิสิตนักศึกษาของธนาคารกสิกรไทย แม้จะเป็นจำนวนที่ไม่มาก เนื่องจากจุฬาฯ มีจำนวนนิสิตทั้งหมดประมาณ 38,000 คน แต่ในอนาคตแอป CU NEX จะรองรับการใช้งานของอาจารย์ บุคลากรภายใน และศิษย์เก่าที่รวมกันแล้วกว่า 200,000 คน อีกทั้งเร็วๆ นี้เราจะได้เห็น KBank จับมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ เพิ่มขึ้น

นั่นหมายความว่า นอกจากการเข้าไปซัพพอร์ตด้านเทคโนโลยีแล้ว สิ่งที่กสิกรไทยต้องทำจากนี้คือ การสร้าง Customer Experience ให้ประทับใจเพื่อที่จะให้ฐานลูกค้าที่เป็นนิสิตนักศึกษาในวันนี้ กลายเป็น Customer ที่มี Loyalty ในอนาคต

 

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer