1.ในวันที่ 12 มิถุนายน 2559 วิชัย ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการ คิงพาวเวอร์ และครอบครัวศรีวัฒนประภาซื้อหุ้น AAV หรือ บมจ.เอเชีย เอวิชั่น จำนวน 36.3% จากตระกูลแบเลเว็ลด์ โดย AAV เป็นบริษัทที่ถือหุ้นในไทยแอร์เอเชีย 55% ในราคาหุ้นละ 4.20 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 7,945 ล้านบาท เพื่อหวังลงทุนระยะยาวในธุรกิจสายการบินไทยแอร์เอเชียอย่างต่ำ 5 ปี โดยธรรศพลฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย จะเหลือหุ้นเพียง 5% ใน AAV แต่ยังได้สิทธิ์ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์ต่อ

2.ภายในเวลาเพียงปีครึ่ง  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ กลับขอซื้อหุ้นจากครอบครัวศรีวัฒนประภาคืนทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 4.70 บาท คิดเป็นมูลค่า 8,279 ล้านบาท ทำให้คิงพาวเวอร์ได้กำไรจากการขายหุ้นในครั้งนี้ 334 ล้านบาท และธรรศพลฐ์ จะกลับมาถือหุ้นใหญ่ใน AAV ในสัดส่วน 41.3% ซึ่งการซื้อหุ้นคืนครั้งนี้ ธรรศพลฐ์ ให้เหตุผลว่า ทำให้สามารถกำหนดทิศทางบริษัทได้แน่นอนมากขึ้น

3.เชื่อว่าลึกๆ น่าจะมีมากกว่านั้นเพราะในปีที่ผ่านมาไทยแอร์เอเชีย มีรายได้ 32,400 ล้านบาท เติบโต 10% จากปี 2558 มีเครื่องบิน 54 ลำ บนเส้นทางการบิน 20 จังหวัดในประเทศไทย และ 12 ประเทศ มีส่วนแบ่งตลาดผู้โดยสารในประเทศไทย 30% แม้จะโดนไทยไลออนแอร์แย่งชิงลูกค้าไปบ้างก็ตาม

4.การเข้าซื้อหุ้น AAV ในครั้งนี้ ธรรศพลฐ์ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก ธนาคารกรุงเทพ และภายหลังจากการซื้อขายหุ้น AAV จากครอบครัวศรีวัฒนประภาเสร็จสมบูรณ์ ธรรศพลฐ์มีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ที่จะต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) โดยจะยื่นคำเสนอซื้อวันที่ 8 มกราคม 2561 เพื่อเสนอซื้อหุ้นส่วนที่เหลือจากผู้ถือหุ้นอื่นๆ ประมาณ 58.7% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ AAVที่ราคาเสนอซื้อที่ 4.70 บาทต่อหุ้นอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer