หากกล่าวว่าการที่ธนาคารเป็นธุรกิจที่ต้องมีใบอนุญาต (License) คนทั่วไปก็มักจะนึกถึงใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ได้รับจากธนาคารแห่งประเทศไทย แต่การที่จะดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนต้องมี ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (Licence to Operate) ซึ่งหมายถึงการได้รับการยอมรับจากสังคม เพราะต่อให้ได้ใบอนุญาตจากหน่วยงานของทางการที่กำกับดูแลธุรกิจ แต่สังคมบอกว่าไม่ให้ใบอนุญาต ธุรกิจก็จะอยู่ไม่ได้ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจจากสังคมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด 

TMB

ปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TMB กล่าวว่า ธุรกิจจะได้รับใบอนุญาตจากสังคมก็ต่อเมื่อ ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ซึ่ง TMB ตระหนักในเรื่องนี้ จึงได้ดำเนินงานตามกรอบการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของธนาคาร (TMB Sustainability Framework) ที่ครอบคลุม 4 แกนหลัก ได้แก่ ด้านองค์กร (Organization) ด้านภาคธุรกิจการธนาคาร (Industry) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) และด้านสังคม (Social)

TMB Backdrop

และในงาน Bangkok Sustainable Banking Forum 2018 ซึ่งจัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้ ปิติ ได้รับเชิญให้ขึ้นเวทีเข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์ระดับโลก เผยให้เห็นถึงภาพรวมและข้อมูลอีกมากมายที่เป็นประโยชน์ ในหัวข้อ “การดำเนินธุรกิจการธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม” (Pursuing Retail Banking with Social Responsibility)

หัวเรือใหญ่ของธนาคารไทยแห่งแรกที่ให้ลูกค้าทำธุรกรรมด้วยตัวเอง (Self-Service Banking) แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก เริ่มด้วยการให้ข้อมูลว่า ไทยมีตู้ ATM ทั่วประเทศ 13,000 ตู้ ซึ่งมากเป็นอันดับ 15 ของโลก หมายความว่าในรัศมี 1 กิโลเมตร ชาวไทยราว 80% จะเข้าถึงเครื่องเบิก-ถอนเงินอัตโนมัติได้มากถึง 3 ตู้ ทว่าคนในพื้นที่ห่างไกลจำนวนมากก็ยังมีที่เข้าไม่ถึงบริการตู้ ATM  

TMB CEO 3

ผู้บริหารของ TMB กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ เราจะต้องส่งเสริมเรื่องความรู้ทางการเงิน  (Financial Literacy) ของประชาชน ความรู้ทางการเงินนั้นมีความสำคัญ โดยในระดับประชาชนทั่วไปความรู้เรื่องนี้จะทำให้สามารถบริหารจัดการเงินของตัวเอง และครอบครัวได้ดี เตรียมพร้อมแผนการเกษียณได้อย่างเหมาะสม ไม่ก่อหนี้เสีย และใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินในปัจจุบันที่เน้น Mobile Banking มากขึ้น ได้อย่างสะดวกและเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลสืบเนื่องให้ภาคการเงินและเศรษฐกิจของไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

TMB On Stage

ดร. วิทย์ สิทธิเวคิน พิธีกรดำเนินการเสวนาต่อมาจนถึงประเด็นที่ว่า ภาคการธนาคารไทยต้องใช้อะไรบ้าง และทำอย่างไรเพื่อให้ Retail Banking พัฒนาอย่างยั่งยืน โดย CEO เปี่ยมความสามารถของ TMB ซึ่งเพิ่งรับตำแหน่งเมื่อ 1 มกราคมที่ผ่านมา ระบุว่า เป็นโครงการที่ผู้บริหารธนาคารต้องวางนโยบายต่อเนื่อง ทั้งระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทำด้วยความเชื่อมั่นที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้เกิดขึ้น ไม่ต่างจาก Tesla ค่ายรถไฟฟ้าชื่อดังที่เชื่อเต็ม 100 ว่า โลกกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน จากการลดการพึ่งพาน้ำมันไปสู่การใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น และยานพาหนะพลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle – EW) จะตอบโจทย์นี้ได้ดีที่สุด

TMB CEO

ปิติ ขยายความว่าความเปลี่ยนแปลงเชิงบวก เป็นสิ่งที่ฝังอยู่ใน DNA ของ TMB เห็นได้จากผลิตภัณฑ์ทางการเงิน แนวทางการดำเนินธุรกิจและ Campaign ต่างๆที่ออกมา ต่างยืนยันว่า Make THE Difference คือ Concept หลักที่ยึดถือไม่ใช่แค่ Tagline ทางการตลาดเพื่อเรียกความสนใจเท่านั้น และความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ต้องสามารถลดอุปสรรค ครอบคลุมทุกความต้องการ และมีความโปร่งใส ที่เข้าถึงคนทุกกลุ่ม ทุกสถานะทางการเงิน

TMB Forum 4

ความเปลี่ยนแปลงและการสร้างความแตกต่างๆ ที่ฝังอยู่ DNA ของ TMB เป็นสิ่งที่ไม่ว่าใครก็สัมผัสรับรู้ได้ โดยปิติ ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า Make THE Difference ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่จูงใจให้คนรุ่นใหม่ ทั้งกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มทำงาน (First Jobber) และประชากรส่วนใหญ่ในปัจจุบันซึ่งมีอายุ 35 ปีลงมา (Millennial) อยากมาร่วมงานด้วย เพราะพวกเขาเหล่านี้เห็นว่า TMB เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน โดยใส่ใจกับความมีคุณค่า และสิ่งที่เปี่ยมความหมาย (Meaningful) สอดคล้องกับความต้องการของสังคมส่วนรวม

TMB Forum 60%

การเสวนาดำเนินมาถึงช่วงท้ายกับประเด็นที่ว่า ที่ผ่านมาธนาคารไทยดำเนินการเพียงพอแล้วหรือไม่สำหรับการให้ความรู้ทางการเงิน โดยผู้บริหาร TMB ให้ความเห็นว่า ทุกธนาคารให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ เพราะต่างเห็นว่า เป็นมาตรการที่กันไว้ดีกว่าแก้ และต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ ซึ่งนั่นหมายความหมายว่า ภาครัฐและลูกค้าก็ต้องมีส่วนร่วมด้วย

TMB With Thai Central Bank Gov

ก่อนการเสวนาจบลง ผู้บริหารของ TMB ธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งแรกที่ออกพันธบัตรสีเขียว (Green Bond) อายุ 7 ปี มูลค่า 60 ล้านบาท (ราว1,850 ล้านบาท) เพื่อนำเงินไปสนับสนุนการลงทุนภาคเอกชนในโครงการที่เท่าทันต่อสภาพภูมิอากาศ (Climate-Smart Project) และส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การทำธุรกรรมผ่าน App บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Banking App) ของ TMB ก็เป็นช่องทางเข้าถึงอภิมหาข้อมูล (Big Data) ทางการเงินที่สะดวก ง่าย ครอบคลุม และรวดเร็วซึ่งลูกค้าสามารถนำไปใช้เพิ่มศักยภาพในการลงทุนทางการเงินได้อีกด้วยอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer