เป็นเรื่องในแวดวงการเงินและเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจเพิ่มต่อเนื่องสำหรับสกุลเงิน Digital ที่มีการเข้ารหัส (Crypto Currency) โดยล่าสุด Mark Zuckerberg ประธานบริหาร (CEO) Facebook เผยว่าการศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังอยู่ในปณิธานปีใหม่ของตัวเองในปีนีั้ด้วย เพราะเชื่อว่าเป็นการกระจายอำนาจทางเงินสู่คนทั่วไป แต่ขณะเดียวกันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียที่ยังต้องพิจารณาให้รอบคอบรอบด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อมีการใช้ใน Facebook

วิเคราะห์กันว่า Zuckerberg หวังใช้แนวคิด รูปแบบและกลไกรวมถึง Technology ต่างๆ ของ Crypto Currency มาพัฒนา Feature ทางการเงินของ Facebook โดยเฉพาะการชำระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Payment) บน Smartphone และ Tablet ที่ปัจจุบันยังไม่สะดวกตามที่ผู้ใช้ต้องการในยุคที่โลกกำลังก้าวไปสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ต่างจาก WeChat – Chatapp ดังของจีนที่ผู้ใช้แทบจะสามารถชำระค่าบริการทุกอย่างและทำธุรกรรมทางเงินบน Platform ได้เลย ดังนั้นถ้า Facebook มี Feature ทางการเงินที่ใช้งานสะดวกและปลอดภัย จะทำให้มีบริการที่ครอบคลุมทุกความต้องการซึ่งที่สุดจะทำให้จำนวนผู้ใช้เพิ่มขึ้น / cnbcอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer