เชียงใหม่เบเวอเรช ในเครือ สิงห์ คอร์ปอเรชั่น คว้ารางวัล “สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย” สะท้อนภาพองค์กรที่สร้างความผูกพันต่อบุคลากร พร้อมขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณประโภชน์ เกิดเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำกัด ในเครือ สิงห์ คอร์ปอเรชั่น รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 (Best Employer Thailand 2018) จากการสำรวจโดย บริษัท เอออน ฮิววิท ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่น (Aon Best Employers Programme) ณ ห้องฉัตราบอลรูม โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา

“รางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่น 2561 นับเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจของบริษัท และนี่ถือเป็นรางวัลของทุกๆ คนในองค์กร ซึ่งผมต้องขอขอบคุณ คุณสันติ ภิรมย์ภักดี และคุณโรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ ที่ได้ให้นโยบายและเป้าหมายในการบริหารจัดการ ในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กร หรือที่เราเรียกว่า “Singha Way” ซึ่งนี่คือทิศทางที่บริษัทได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง” คุณประโภชน์ เกิดเจริญ กล่าว

สำหรับ Singha Way ประกอบไปด้วย เรากล้าหาญอย่างสิงห์ (We Act With Courage), เราคือครอบครัวสิงห์ (We Are Family), เราส่งมอบคุณภาพที่ดีที่สุด (We Deliver Premium Quality) และ เราเชื่อเรื่องความสุข (We Believe In Happiness)

ทั้งนี้ รางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ถูกพิจารณาจาก 4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กร ได้แก่ ระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร ประสิทธิภาพความเป็นผู้นำ ความมีชื่อเสียงของนายจ้าง และวัฒนธรรมภายในที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นการสำรวจที่น่าเชื่อถือและครอบคลุมมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลางใน 10 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง อินเดีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ตะวันออกกลาง นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และประเทศไทยอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer