ไม่ดีแน่ถ้าหวังให้บุญวาสนา โชคชะตา หรือเส้นสาย มาผลักให้งานก้าวหน้า เพราะปัจจัยเหล่านี้จะชักนำให้เราเอาชีวิตไปผูกติดกับสิ่งมองไม่เห็น ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ เอื้อต่อการทุจริตและไม่ส่งผลดีในระยะยาว ต่างจากทักษะและความรู้ความสามารถที่จะพาให้คุณไปได้ไกลกว่า โดยทักษะเหล่านี้คือจุดแข็งของนักการตลาดซึ่งหากนำไปปรับใช้ ไม่ว่าอาชีพใดก็จะรุ่งได้เช่นกัน

เป็นผู้ฟังที่ดี : การปิดการขายได้และเป็นตัวกลางเชื่อมความสัมพันธ์อันราบรื่นระหว่างแบรนด์กับต้นสังกัด คือเป้าหมายหลักของนักการตลาดที่ดี โดยกว่าจะไปถึงจุดนั้นต้องทราบถึงความต้องการของลูกค้าและสิ่งที่บริษัทสามารถทำให้ได้ ซึ่งทักษะสำคัญที่ช่วยให้งานนี้ประสบความสำเร็จคือการเป็นผู้ฟังที่ดี เปิดรับข้อมูลที่ได้ยิน ได้รู้ ได้ฟังและวิเคราะห์อย่างรอบคอบทุกครั้งก่อนรับปากตกลงอะไรไป ทักษะข้อนี้สามารถเป็นประโยชน์ต่ออาชีพอื่นได้เช่นกัน เพราะตลอดชีวิตการทำงาน เราต้องติดต่อสื่อสารกับทั้งเพื่อนร่วมองค์กร ลูกค้า และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอยู่เสมอ

รู้ถึงพลังของข้อมูล : ปัจจุบันข้อมูลขยายจนกลายเป็นอภิมหาข้อมูล (Big Data) จากผลของพัฒนาทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกันอย่าง Search Engine ,Internet ,Mobile Device และ Social Media โดยหนึ่งในอาชีพที่ได้ประโยชน์จากพัฒนาการดังกล่าวมากสุดคือนักการตลาด เพราะทำให้สามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลที่บริโภคเผยออกมาผ่านร่องรอยทาง Digital (Digital Footprint) ทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัว ได้ง่ายขึ้น แน่นอนเหล่า Marketer ยังมีทักษะในการคัดกรองและนำข้อมูลไปต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคหรือ Campaign โดนใจ ดังนั้นหากใครมีความสามารถในการเข้าถึงและคัดกรอง Big Data รู้ว่าข้อมูลไหนใช้ได้ ใช้ไม่ได้ แยกออกว่าอะไรเป็นข้อเท็จจริง อะไรเป็นแค่ความคิดเห็น ก็จะเพิ่มแต้มต่อและผลักดันให้หน้าที่การงานก้าวหน้าในยุคนี้ได้เช่นกัน

มองขาดว่าใครเป็นอย่างไร : ทักษะต่อมาที่ล้วนมีอยู่ในนักการตลาด คือการมองคนขาด รู้ว่าคู่เจรจาตรงหน้าเป็นคนอย่างไร จะใช้วาทศิลป์แบบไหนเพื่อการสนทนาลื่นไหลและจนปิด Deal ได้ในที่สุด โดยจุดแข็งในเรื่องนี้เกิดจากเป็นคนช่างสังเกตุ รู้จังหวะในการสื่อสาร มีไหวพริบและนำข้อมูลต่างๆ มาปรับใช้ได้อย่างถูกกาลเทศะ ซึ่งหากคุณประกอบอาชีพอื่น ๆ แต่รู้เขารู้เราได้เหมือนนักการตลาด ไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ใด รับประกันได้เลยว่าทุกงานจะจบสวยแน่นอน

ใช้ทุกอย่างให้เป็นประโยชน์ : ต่อให้ไม่เป็นคนที่อยู่ในแวดวงธุรกิจก็ต้องเคยได้เห็นและได้ยินคำว่า Startup กันมาบ้างเพราะบรรดาบริษัทเกิดใหม่ที่มีแววรุ่งและพึ่งพาเทคโนโลยีเหล่านี้ กำลังเป็นรูปแบบธุรกิจที่แบ่งบานในปัจจุบัน โดยจากข้อจำกัดต่างๆ ช่วงเริ่มทำธุรกิจ ทั้งเงินทุนและกำลังคน ส่งผลให้ทักษะด้านการประชาสัมพันธ์และโฆษณาของนักการตลาดเป็นสิ่งจำเป็น เพราะคนในสาขาอาชีพนี้ส่วนใหญ่จะรู้วิธีกระจายข้อมูลสู่คนวงกว้างและเกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด ซึ่งหากสามารถนำทักษะทำน้อยแต่ได้มากไปปรับใช้กับสาขาอาชีพอื่นได้ แน่นอนว่าคุณจะไปได้ไกลกว่าเพื่อนร่วมงานหรือแซงหน้าคู่แข่ง

ไม่มองข้ามรายละเอียดสำคัญ : หากอยากให้งานก้าวหน้าเราต้องไม่มองข้ามรายละเอียดสำคัญที่ปรากฏขึ้นตลอดเส้นทางอาชีพ รวมถึงบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน เช่น สถานการณ์รอบตัว เรื่องที่กำลังเป็นกระแส และสิ่งที่อาจส่งผลกระทบในอนาคตหากมองข้าม โดยเหล่านักการตลาดส่วนใหญ่ นอกจากไม่เคยมองข้ามสิ่งเล็กน้อยๆ เหล่านี้แล้ว พวกเขายังหมั่นกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านการพบปะสังสรรค์ ซึ่งจะทำให้เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกและอยู่ในสายตาคนที่ช่วยให้ผลักดัน Campaign ที่รับผิดชอบหรือ Account ในความดูแล ดังนั้นคุณมีทักษะเดียวกัน ความก้าวหน้าก็จะเกิดขึ้นเร็วกว่าคนที่มองแต่ภาพรวม / themuseอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer