Phillip Kothler – Guru การตลาดคนดัง ระบุว่าปัจจุบันโลกอยู่ในยุค Marketing 4.0 ที่แบรนด์ต้องเข้าหาผู้บริโภคมากขึ้นและใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะจากอภิมหาข้อมูล (Big Data) ซึ่งเกิดขึ้นทุกครั้งที่กลุ่มเป้าหมายใช้อุปกรณ์ประเภทต่างๆ ในชีวิตประจำวันทั้ง Mobile Device ,Smart Device และแน่นอนว่ารวมไปถึงผ่านช่องทาง Online ด้วย โดย Cisco ค่ายโทรคมนาคมในสหรัฐคาดการณ์ว่า เมื่อถึงปี 2019 คนทั่วโลกจะสร้างข้อมูลเฉลี่ยอยู่ที่ 1.7 Megabyte ต่อคนต่อวินาที

จากแนวโน้มดังกล่าว นักการตลาดจึงไม่สามารถมองข้าม Big Data ได้อีกต่อไปและควรนำไปใช้เป็นประโยชน์กับเรื่องเหล่านี้

ต่อยอดสู่ Advertising Content : ตามที่ได้กล่าวไปแล้ว Big Data เป็นข้อมูลที่รวบรวมมาจากร่องรอยทาง Digital และ Online (Digital & Online Footprint) ของผู้บริโภคโดยตรงและมีความถูกต้องแม่นยำ โดยหากสามารถนำไปต่อยอดสู่ Campaign การตลาดก็จะเสริมให้ Campaign มีความน่าเชื่อถือ และสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย ขณะเดียวกันยังช่วยในการเลือกรูปแบบและช่องทางในการเผยแพร่ Campaign ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคอีกด้วย

ใช้เป็นตัวช่วยกำหนดราคา : ช่องทางรวบรวม Big Data ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะ Mobile Device และ Smart Device แต่ยังรวมไปถึงข้อมูลที่ได้จากเครื่องคิดเงินในวงการค้าปลีกและยอดขายของบรรดาค่าย E-Commerce ด้วย เนื่องจากเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผู้บริโภคตอบรับกับราคาเท่าใดมากที่สุด ซื้อมากหรือน้อยในช่วงเวลาใด ในแต่เทศกาลสินค้าประเภทใดขายดีสุด และแบรนด์ใดฮิตสุด โดยหากนำข้อมูลเหล่านี้มาประมวลและวิเคราะห์เพื่อช่วยในการกำหนดราคาและ Promotion ก็จะดันให้ทั้งยอดขายและจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น

ลดเวลาและงบประมาณ : Big Data ที่ได้มาจาก Mobile Device และ Online Platform ทำให้ทั้งนักการตลาดและแบรนด์ ประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของผู้บริโภค ขณะเดียวกันยังเป็นข้อมูลที่ได้ตามเวลาจริงและถูกต้องอีกด้วย จึงส่งผลให้การคาดเคลื่อนลดลง ต่างจากในอดีตที่ต้องเปลืองทั้งเงิน เวลาและคนในการลงพื้นที่สำรวจหรือโทรไปสอบถาม นอกจากนี้ข้อมูลบางส่วนที่ได้มาต้องตัดออกไปเพราะผู้ตอบแบบสอบถามบางคนก็ตอบแบบผ่านๆ หรือไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริง

คาดการณ์อนาคตได้ล่วงหน้า : ประโยชน์ของ Big Data ในแวดวง Marketing ไม่ได้หยุดลงแค่ตรงที่การสร้าง Campaign ช่วยกำหนดราคาและลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรของบริษัทหรือแบรนด์เท่านั้น แต่ยังสามารถนำไปเติมคลังข้อมูลของทีมการตลาดเพื่อคาดการณ์พฤติกรรมของผู้บริโภคอีกด้วย เช่นหากถึงช่วงนี้ของปีหน้าสินค้าประเภทไหนจะขายดี หรือเรียกได้ว่ารู้ล่วงหน้าถึง Trend ต่างๆ นั่นเอง / marketingprofsอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer