หลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลจะออกมาตรการ ช้อปช่วยชาติ กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ ท้ายปี ด้วยการให้ผู้บริโภคที่ใช้สินค้าและบริการในกลุ่ม FMCG และอื่นๆ นำใบเสร็จที่เป็นใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบมาหักภาษีได้

แต่ในปีนี้ หลายคนที่เตรียมอั้นเอาไว้เพื่อช้อปสินค้าในช่วงช้อปช่วยชาติ อาจจะแอบเสียใจอยู่เล็กๆ เพราะช้อปช่วยชาติปีนี้ สินค้าที่นำมาลดหย่อนภาษีได้มีเพียง 3 ประเภทได้แก่

1. ยางรถที่ผลิตในประเทศไทย

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ยางรถที่สามารถใช้ลดหย่อนได้จะต้องเป็นยางที่ใช้น้ำยางพาราที่ผลิตในประเทศไทย และมีคูปองที่กรมสรรพากรออกให้กับร้านยางที่ร่วมโครงการ โดยซื้อยาง 1 เส้น จะได้รับคูปอง 1 ใบ  

สามารถลดหย่อนได้ทั้งยางรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถจักรยาน

2. หนังสือ

ลดได้ทั้งหนังสือที่เป็นสิ่งพิมพ์ และ e-Book เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่านมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์

3. สินค้า OTOP  

สินค้า OTOP  จากร้านค้าที่ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน และเป็นสินค้าบางไอเท่มที่ร้านส่งให้ทาง OTOP คัดสรร เท่านั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนชาวบ้านและชุมชนให้มีรายได้มากขึ้น ติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online