กรุงเทพฯ, 6 มีนาคม 2562  นายวินิจ สุรพงษ์ชัย ประธานคณะกรรมการจัดงานแอดเฟส สมาคมโฆษณาเอเชียแปซิฟิค กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย แถลงข่าวเปิดงานมหกรรมแอดเฟสครั้งที่ 22 หรือ “แอดเฟส 2019”

ภายใต้แนวคิด“ทูมอโร่.ทูเดย์” (TMRRW.TDAY) การเชื่อมโลกแห่งอนาคตกับปัจจุบันเข้าด้วยกัน  พร้อมจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อเดียวกันคือ ADFEST TALK โดยเป็นการแบ่งปันมุมคิด ประสบการณ์ และข้อเสนอแนะ จากนักการตลาดและนักสร้างสรรค์ผู้คร่ำหวอดในวงการสื่อสารการตลาดระดับประเทศ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในบริบทและสถานการณ์ของทุกวงการ และที่สำคัญอย่างยิ่งคือวงการสร้างสรรค์ในปัจจุบันมากขึ้น

ดยได้รับเกียรติจากนักการตลาดและนักสร้างสรรค์ที่มากประสบการณ์ และโดดเด่น ถึง 4 ท่านด้วยกัน ได้แก่ คุณศิวัตร เชาวรียวงษ์ Chief Executive Officer, GroupM Thailand, ดร. สิรยา คงสมพงษ์ Senior Consultant, SEAC (South East Asia Center), คุณกิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร, บริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชนและคุณวรรณา สวัสดิกูล Vice President, Chief Marketing Officer, Thai Samsung Electronics Co., Ltd. ที่มาร่วมพูดคุยในครั้งนี้

โดยในปีนี้มียอดส่งผลงานเข้าประกวดจากทั่วทั้งภูมิภาครวมทั้งสิ้น 2,500 กว่าชิ้นงานใน 19 ประเภท คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากทั้งภูมิภาคและทั่วโลกกว่า 1,300 คน โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลคลิฟโฮเท็ลส์ กรุ๊ป เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

นายวินิจ สุรพงษ์ชัย ประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมแอดเฟสกล่าวว่า แอดเฟสถือเป็นงานประกวดรางวัลความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ และเป็นศูนย์รวมการพัฒนาขีดความสามารถของวงการสร้างสรรค์ แอดเฟสเป็นเวทีที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย ที่เน้นถึงความสามารถ ศักดิ์ศรี และความสำคัญของประเทศไทยในวงการสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาค

เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาและผลักดันศักยภาพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้ประเทศไทยต่อไป ดังนั้นงานมหกรรมแอดเฟสจึงถูกจัดขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์กลางแห่งการแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นจุดพบปะสังสรรค์เพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ และเพื่อยกระดับคุณภาพความคิดสร้างสรรค์ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง

ผ่านจุดเด่นและเจตนารมณ์ที่แอดเฟสยึดมั่นเสมอมา นั่นคือผลักดันการสร้างสรรค์งานโดยการชูอัตลักษณ์ท้องถิ่น ด้วยความเชื่อว่าอัตลักษณ์ท้องถิ่นทำให้งานสร้างสรรค์นั้นมีความโดดเด่นแตกต่างจากงานอื่นๆ ในตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในโลกปัจจุบันที่ก้าวไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนักสร้างสรรค์จะต้องปรับตัวให้ทันกับแพลตฟอร์มการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วยังต้องคิดสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและต้องมีเอกลักษณ์เพื่อให้โดดเด่นทัดเทียมนานาประเทศอีกด้วย

“เวทีแอดเฟสยังคงทำหน้าที่สนับสนุนความสร้างสรรค์ที่ทลายกรอบกำแพงเดิมๆ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้น สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้งานมหกรรมแอดเฟสโดดเด่นและแตกต่างจากงานประกวดโฆษณาอื่นๆ ทำให้กลายเป็นเวทีของเหล่านักคิด นักสร้างสรรค์ ผู้ผลิตงานด้านสื่อต่างๆ ในภูมิภาค ที่ถือได้ว่ามีความแข็งแกร่งที่สุดภูมิภาคหนึ่งของโลกอย่างแท้จริง

ปีนี้เป็นปีที่พิเศษมากยิ่งขึ้นสำหรับมหกรรมแอดเฟสภายใต้แนวความคิด หรือธีม “ทูมอโร่.ทูเดย์” (TMRRW.TDAY) ว่าด้วยเรื่องการเชื่อมโลกแห่งอนาคตกับปัจจุบันเข้าด้วยกัน ซึ่งล้วนเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ผลักดันให้ทุกคน ทุกองค์กร ทุกวงการ ต้องก้าวไปข้างหน้า ปรับเปลี่ยนวิถีแบบเดิมๆ พร้อมสร้างค่านิยมใหม่ๆ นำความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและก้าวไปในอนาคต

โดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรในองค์กรในการคิดและผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ ดังที่ผมได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่า “ความคิดสร้างสรรค์” คือหัวใจที่ทุกองค์กรในทุกอุตสาหกรรมต้องมีเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้”

ในส่วนของงานมหกรรมแอดเฟสที่พัทยานั้นมีการแบ่งกิจกรรมออกเป็น การประกวดงานสร้างสรรค์ โดยในปีนี้ได้แบ่งประเภทการประกวดออกเป็น 19 ประเภท โดยได้มีการเพิ่มหมวด eCommerce Lotus เพื่อสนองการเติบโตของตลาดออนไลน์ การบรรยายจากนักสร้างสรรค์ ซึ่งถือเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดสร้างสรรค์เหมือนเช่นเคย โดยจะเชิญเหล่านักการตลาด นักโฆษณาที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก มาช่วยแบ่งปันความรู้ บอกเล่าประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมงาน ท้ายสุดคือ การประกาศรางวัลผลงานสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม

ความพิเศษของปีนี้คืองานมหกรรมแอดเฟสจะจัดให้มีเวิร์กช้อปมากกว่าครั้งไหนๆ อาทิ:

  • TMMRW Business School ซึ่งเป็นโปรแกรม 4 วัน จัดขึ้นโดยมีกลุ่มเป้าเหมายเป็นแบรนด์และนักการตลาด เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ที่จะสามารถนำไปต่อยอดกับแผนการสื่อสารการตลาด โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาอาชีพจัดขึ้นโดย ADFEST ร่วมกับ Guan Hin Tay, Founder & Global CCO, TGH Collective, Singapore
  • World Producers Summit ซึ่งได้จัดขึ้นที่มหกรรมแอดเฟสเป็นปีที่ 5 ถือเป็นการประชุมที่จัดขึ้นเพื่อผู้ประกอบการฝ่ายผลิตภาพยนตร์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในวงการ แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ อีกทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อผู้ร่วมงานจะสามารถนำความรู้ไปใช้เป็นประโยชน์ต่อไป
  • VR and Ambisonics: Creating The Future Of History เป็นเวิร์กช้อปที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตงานที่ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงซึ่งจัดโดย I Am Cardboard PH และ Hit Productions Inc. จาก Manila
  • Stimulation Not Replication เป็นเวิร์กช้อปที่จะกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมใช้ความคิดสร้างสรรค์ซึ่งจัดโดย D&AD จาก London 
  • Think Like a Murder Mystery Writer จัดโดย J Walter Thompson, Delhi เหมาะสำหรับ ผู้ที่สนใจอยากศึกษาเรื่องการเขียนสคริปต์

นอกจากนี้ เรายังมีการออกบูธของ Production House ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศซึ่งส่วนนี้จะเป็นเหมือนเวทีการเจรจาธุรกิจที่ได้รับความสนใจมากขึ้นในทุกๆ ปี

งานแอดเฟสนั้นเป็นงานระดับภูมิภาค จัดขึ้นโดยคนไทยและได้การสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนมาโดยตลอด ซึ่งงานแอดเฟส 2019 ก็ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  (DITP) และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สสปน.

เนื่องจากหน่วยงานต่างๆ ได้เล็งเห็นความสำคัญที่งานแอดเฟสมีต่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมให้ความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมการขยายพื้นที่ของธุรกิจสร้างสรรค์อย่างรอบด้านเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาและผลักดันศักยภาพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในการช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของภูมิภาคอย่างแท้จริง

สำหรับงานมหกรรมแอดเฟส 2019 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคม ที่ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ลส์ กรุ๊ป พัทยา จังหวัดชลบุรี

เกี่ยวกับ ADFEST

ADFESTเป็นงานมหกรรมสร้างสรรค์ประจำปีในระดับภูมิภาค ที่มีกิจกรรมหลัก 3 ส่วน ได้แก่ การประกวดผลงานสร้างสรรค์การบรรยายของนักคิดสร้างสรรค์และการแสดงนิทรรศการผลงานที่ส่งเข้าประกวด และกิจกรรมเสริม 2 ส่วน ได้แก่ Young Lotus Workshop และ Fabulous FiveNew Directors อีกทั้งยังมีการพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักโฆษณามืออาชีพจากทั่วโลก ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานที่มุ่งยกระดับมาตรฐานงานโฆษณาและงานสร้างสรรค์ เป็นเวทีพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติระหว่างบุคคลในวงการและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสร้างสรรค์  ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ADFEST.comอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer