การตลาด 4.0 เจาะลึกให้ถึงแก่น เพื่อให้แบรนด์ไปถึงเส้นชัย โดย ดร. ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ

การตลาด 4.0 คือ กลยุทธ์การตลาดบนพื้นฐานของของการวิจัยโดยศาสตราจารย์ฟิลิป คอตเลอร์ ซึ่งตามหลักการตลาด 4.0 นั้น การตลาดที่มีประสิทธิภาพต้องดำเนินการมากกว่าการสร้างความผูกพันออนไลน์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายเพียงอย่างเดียว เพราะการสร้างความผูกพันออฟไลน์ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน 

ในฐานะที่ดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ทางดิจิทัลจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบที่ทำให้การตลาดดิจิทัลประสบความสำเร็จได้อีกด้วย ส่วนความสำเร็จอีกด้านก็เกิดจากการตลาดแบบดั้งเดิมนั่นเอง 

ปัจจุบันนี้การประเมินผลแบรนด์ได้ทวีความสำคัญต่อธุรกิจ ผนวกกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีก็รุดหน้าและมีส่วนสนับสนุนการประเมินผลแบรนด์อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ทำให้ความน่าเชื่อถือของแบรนด์ก็เข้ามามีบทบาทมากกว่าในอดีตที่ผ่านมา 

วิธีการ การตลาด 4.0 ของฟิลิป คอตเลอร์ สามารถอธิบายได้ใน 5 ประเด็นหลักๆ ดังนี้ 

1. การติดต่อคือกุญแจสำคัญ 

คุณจำเป็นที่จะต้องติดต่อและสร้างความผูกพันกับลูกค้าก่อนจะเข้าไปในพื้นที่ของตลาด ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้แพลตฟอร์มการตลาดหลากหลายช่องทางที่พร้อมใช้งาน เช่น การทำการตลาดด้วยเนื้อหาและอีเมล กูเกิล แอดเวิร์ดส และโซเชียลมีเดีย ซึ่งแพลตฟอร์มเหล่านี้ต้องใช้เนื้อหาที่สื่อความหมายในการรักษาการติดต่อและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้คงอยู่นั่นเอง 

เมื่อผู้คนมีการติดต่อกันมากขึ้นจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะสร้างความสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากความสนใจของพวกเขามากขึ้น ณ จุดที่เชื่อมต่อกันนี้การดึงความสนใจของพวกเขามาสู่สินค้าหรือบริการของคุณนั้นก็จะสามารถทำได้ง่ายขึ้น 

 2. การนำ 5As มาใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน 

กลยุทธ์การตลาดจะใช้ได้ผลดีหรือไม่นั้น ก็ต่อเมื่อจนกว่าจะสามารถถูกแทนที่ด้วยกลยุทธ์การตลาดใหม่ จากแนวคิด 4Pและแนวคิด AIDA มาถึงตอนนี้มีกลยุทธ์ 5Aของฟิลิป คอตเลอร์ ที่ใช้ได้ผลในเทคโนโลยีออนไลน์ในปัจจุบัน ก็มีคำถามว่ากลยุทธ์ 5As นั้นไม่มีการคำนึงถึงกลยุทธ์อื่นๆ ใช่หรือไม่ คำตอบคือไม่ใช่ ความจริงแล้วฟิลิป คอตเลอร์ ยอมรับวิธีการอื่นๆ ที่ลูกค้าสามารถเลือกใช้เมื่อซื้อสินค้าด้วย ซึ่งอาจจะเป็นการตลาดแบบดั้งเดิม การตลาดแบบดิจิทัล หรือผสมผสานกันทั้ง 2 แบบ ก็ได้ 

5As ในความหมายง่ายๆ ก็คือ  Ask การสอบถาม Advise การแนะนำ การแจ้งข่าว Assess การประเมินค่า Assist การช่วยเหลือ และ Arrange การจัดการนั่นเอง 

กลยุทธ์นี้ต้องการให้คุณดำเนินการสอบถามและวิจัยผลตอบกลับของลูกค้าแต่ละคน เสนอวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ ช่วยเหลือลูกค้าให้รอดพ้นจากปัญหาที่เผชิญอยู่ และเสนอขายสินค้าหรือบริการเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวของลูกค้า 

3. การอยู่ในวงจรของประสบการณ์ลูกค้า

การให้ความสนใจในประสบการณ์ของลูกค้าของคุณจะทำให้สามารถเข้าถึงสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อคุณ ซึ่งการรับฟังและตอบคำถามพวกเขานั้นจะช่วยคุณในการวางแผนการตลาดได้เป็นอย่างดี 

นอกเหนือจากสิ่งที่คุณได้เสนอให้ลูกค้าของคุณแล้ว คุณควรสอบถาม ติดตาม และค้นหาว่ามีอะไรอีกหรือไม่ที่ลูกค้าต้องการ และพวกเขากำลังประสบกับปัญหาอะไรอยู่บ้างหรือไม่ เพื่อจะได้หาคำตอบให้เหมาะสมกับสินค้าหรือบริการที่ธุรกิจมีอยู่นั่นเอง 

คุณควรใช้กลยุทธ์ดังกล่าวนี้คิดค้นหาวิธีการนำเสนอเพื่อการเข้าถึงลูกค้าที่ได้ผลดีที่สุด และช่วยพวกเขาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

กลยุทธ์ 5A ใช้ร่วมกับทักษะด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นสรุปของลูกค้าของคุณ และแปลความหมายข้อมูลเหล่านั้นเพื่อทำการตัดสินใจในขั้นสุดท้ายว่า คุณจะสามารถดูแลรักษาลูกค้าของคุณไว้ได้อย่างไร 

4. การใช้แพลตฟอร์มทางการตลาดหลากหลายช่องทาง

คุณต้องตรวจสอบว่าช่องทางไหนที่ลูกค้าของคุณมักจะเข้ามาเห็นข้อมูลหรือข้อเสนอของคุณ ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี คุณจึงควรพิจารณาเว็บไซต์ อีเมล และลิงก์อิน เป็นต้น เพราะช่องทางเหล่านี้จะเป็นช่องทางที่เหมาะสมที่สุดในการวางสินค้าของคุณ ซึ่งความหลากหลายของแพลตฟอร์มเหล่านี้จะทำให้ลูกค้ามีโอกาสพบข้อเสนอของคุณมากขึ้น แต่แพลตฟอร์มเหล่านี้ก็มีความแตกต่างกัน ดังนั้น คุณจึงต้องออกแบบเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละแพลตฟอร์มด้วย เพื่อให้เหมาะสมกับลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

คำถามหนึ่งที่คุณควรถามตัวเองก็คือ อะไรคือสิ่งที่ดึงดูดลูกค้าให้มาที่แพลตฟอร์มนั้น อะไรคือสิ่งที่พวกเขาต้องการเห็นหรือต้องการทำ เมื่อคุณเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วคุณก็จะสามารถสร้างสรรค์เนื้อหาที่ดึงดูดลูกค้าได้ง่ายขึ้น 

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมต่อกับลูกค้าด้วยวิธีที่เหมาะสมกับความต้องการของพวกเขา และตามรูปแบบการใช้งานของแพลตฟอร์มนั้นๆ อีกด้วย 

5. การทำการตลาดโดยการสร้างความผูกพันกับลูกค้า

การตลาดดังกล่าวนี้เกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์ที่มีศักยภาพ ผ่านความกระตือรือร้นและความเป็นลูกค้าเก่าของธุรกิจ นอกจากนี้ ยังรวมถึงคนกลางและบุคคลอื่นๆ ที่สนใจในสิ่งที่คุณกำลังดำเนินธุรกิจอยู่ด้วย 

วิธีการที่คุณจะสามารถสร้างความผูกพันกับพวกเขามักประกอบด้วยการสื่อสารที่ต่อเนื่อง การใช้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกัน ข้อเสนอของบริการหลังการขาย และการให้ลูกค้าใช้แพลตฟอร์มเพื่อบอกเล่าประสบการณ์ของพวกเขา รวมถึงมีการตอบกลับพวกเขาอย่างสม่ำเสมอ 

คุณสามารถยืมแนวคิดบางอย่างของการตลาดแบบดั้งเดิมมาใช้ได้ โดยการให้ผู้คนมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ของคุณในร้านค้า ห้างสรรพสินค้า และงานกิจกรรมของชุมชน  นอกจากนี้ ุณยังสามารถนำวิธีการที่มีการทดสอบและได้รับการยอมรับแล้วว่าใช้ได้ผลไปใช้ในการทำการตลาดของคุณได้เลย  เช่น 

  • การพิมพ์ใบปลิว 
  • การใช้เครื่องมือส่งเสริมการขาย เช่น หมวก ปากกา เสื้อยืด และร่ม 
  • การแจกคูปอง 
  • การร่วมมือกับผู้ค้าที่ไม่ใช่คู่แข่งขันในพื้นที่การตลาดของคุณ 

แนวความคิดนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ลูกค้ามองเห็นแบรนด์ของคุณมากขึ้นและยังสร้างความผูกพันกับ 

ผู้คนที่แม้จะไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของคุณด้วย โดยการบอกปากต่อปากหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น  นอกจากนี้ คนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายก็ยังสามารถอ้างอิงแบรนด์ของคุณกับว่าที่ลูกค้าในอนาคตได้อีกด้วย 

การสื่อสารข้อมูลออกไปนั้นสำคัญมากแต่คุณไม่ควรให้เกิดความตึงเครียดเกินไป คุณควรสร้างแรงบันดาลใจและความสนุกสนาน ซึ่งจะทำให้ลูกค้าของคุณรู้สึกมีอิสระในการสร้างสัมพันธภาพกับธุรกิจของคุณ จึงจะเป็นบรรยากาศที่สนับสนุนการสร้างความผูกพันกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การสร้างความผูกพันนั้นต้องสามารถทำให้การสนทนาดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหมายถึงคุณสามารถจัดการกับประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์และการบริการก่อนที่ประเด็นเหล่านี้จะแพร่กระจายออกไปในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อฐานลูกค้าที่มีการเชื่อมต่อกัน 

ในตลาดปัจจุบันนี้ลูกค้ามีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  ดังนั้น การสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวจะช่วยเพิ่มการสนับสนุนแบรนด์ของคุณ  ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางการตลาดและยังทำให้คุณมีความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งมากขึ้นอีกด้วย 

การตลาด 4.0 เป็นส่วนผสมของกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลและกลยุทธ์การตลาดแบบดั้งเดิมหรือรวมกลยุทธ์ที่ดีที่สุดเข้าไว้ด้วยกัน เป็นการหาทางใช้ประโยชน์ทั้งการติดต่อออนไลน์และออฟไลน์ผสมผสานกัน เพื่อให้เกิดผลดีต่อการจัดการการตลาดในยุคปัจจุบัน  แล้วพบกับเรื่องราวการตลาดในประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจในฉบับหน้านะครับ! 

 

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronline

 

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน