มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนาเพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน “From Green to Sustainable University” โดยได้รับเกียรติการบรรยายพิเศษจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และ ศาสตราจารย์ แท ยุน ปาร์ค มหาวิทยาลัยยอนเซ ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งมีผู้แทนจาก 24 สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศไทยร่วมงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ นับเป็นการรวมองค์ความรู้จากนักพัฒนา และนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและการศึกษามากที่สุดครั้งหนึ่ง เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนร่วมกันนำสถาบันการศึกษาของประเทศไทยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน และเป็นต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ภาคส่วนอื่น ๆ ของสังคมอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer