ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมโฆษณาเติบโต 5% เป็นการเติบโตที่ช่วยให้คนในวงการโฆษณายิ้มได้ หลังจากที่ธุรกิจนี้ติดลบมาตั้งแต่ปี 2016 และ 2017

ส่วนปีนี้สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย หรือ MAAT เชื่อว่าธุรกิจโฆษณาแทบจะไม่โต เมื่อเทียบกับปี 2561

โฆษณา 2019 ปีนี้ไม่โต

2560       111,073 ล้านบาท 

2561       116,648 ล้านบาท 

2562       116,761 ล้านบาท 

ที่มา: MAAT อ้างอิงจาก Nielsen และ DAAT ในส่วนโฆษณาดิจิทัล, เมษายน 2562

 

เหตุผลที่ MAAT เชื่อเช่นนั้นมาจาก

1. หลังหมดไตรมาสแรกของปี 2562 พบว่า เม็ดเงินในการใช้สื่อลดลง

การใช้เม็ดเงินที่ลดลงมาจากสถานการณ์ทางการเมืองที่รอการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งที่ยังไม่สามารถประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เพื่อจัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้ ส่งผลต่อความมั่นใจของนักลงทุนมีต่อนโยบายของประเทศไทยในอนาคต และเกิดการชะลอเม็ดเงินการลงทุน เพื่อรอท่าทีนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอีก 2 เดือนข้างหน้า

2. โยกเม็ดเงินจากสื่อทีวีไปดิจิทัลไม่ครบร้อย

แบรนด์สินค้าเริ่มมองหาวิธีการที่จะใช้เม็ดเงินโฆษณาอย่างคุ้มค่ามากขึ้น เช่น การโยกเม็ดเงินส่วนหนึ่งจากสื่อทีวี ไปยังสื่อดิจิทัล จากการมองเห็นประสิทธิภาพในการวัดผล และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม

แต่การโยกเม็ดเงินจากทีวีไปสื่อดิจิทัลไม่ใช่เป็นการโยกเงินจากสื่อทีวีไปร้อย เพื่อไปใช้ในสื่อดิจิทัลทั้งหมดหนึ่งร้อยเสมอไป เพราะบางแบรนด์ได้โยกเงินจากสื่อทีวีร้อย แต่นำไปใช้กับสื่อดิจิทัลเพียง 80 ที่เหลือ 20 นำไปใช้กับการตลาดสนับสนุนการขายอื่นๆ เช่น แคมเปญโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม ณ จุดขาย

3. ช่องดิจิทัลขนาดกลางเล่นสงครามราคาแย่งเม็ดเงินลูกค้า

ในปีนี้ช่องทีวีขนาดกลางยังคงเล่นสงครามราคา ลด แลก แจก แถม เพื่อดึงเม็ดเงินโฆษณาให้กลับมายังช่อง เพื่อให้ช่องมีสภาพคล่องในการทำธุรกิจต่อไป

การเล่นสงครามราคานี้เองทำให้อุตสาหกรรมโฆษณาทางทีวีรวมไม่มีการเติบโตในปีนี้ โดยปี 2562 โฆษณาทีวีมีมูลค่า 68,100 ล้านบาท ส่วนปี 2561 มีมูลค่า 68,400 ล้านบาท

โดยมูลค่าโฆษณาทางสื่อทีวีปี 2562 แบ่งเป็น

ทีวีดิจิทัล  66,000 ล้านบาท ไม่มีการเติบโตเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

เคเบิลและทีวีดาวเทียม 2,100 ล้านบาท ติดลบ 13%

 

นอกจากนี้ในปีนี้ ขยายตัวของค่าสื่อ (Media Inflation) จะปรับขึ้นประมาณ 4% จากปีที่ผ่านมาที่มีการปรับขึ้น 7%

 

4. ทีวีโฮมช้อปปิ้ง ผู้กอบกู้อุตสาหกรรมโฆษณาทีวี

นับตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจะเห็นช่องทีวีดิจิทัลขนาดกลาง มีการเปลี่ยนการลงโฆษณาจากโฆษณาปกติเป็นโฆษณาทีวีโฮมช้อปปิ้ง ที่ลงโฆษณาขายสินค้าเช้าจรดค่ำ ตลอดทั้งวัน และในปีนี้การทุ่มเม็ดเงินโฆษณาของทีวีโฮมช้อปปิ้งจะเข้มขึ้นอย่างแน่นอน จากการที่มีคู่แข่งในธุรกิจมากขึ้น

การที่ทีวีโฮมช้อปปิ้งให้ความสำคัญในการลงโฆษณาขายสินค้าผ่านทีวี เพราะมองเห็นผลด้านยอดขายที่เติบโตขึ้น เกิดขึ้นจากการใช้สื่อทีวีในการสื่อสารถึงผู้บริโภคในระดับแมสได้เป็นอย่างดี

 

5. อินเตอร์เนชันแนลออนไลน์แพลตฟอร์มผู้ขับเคลื่อนตลาดโฆษณา

อินเตอร์เนชันแนลออนไลน์แพลตฟอร์ม อย่างเช่น เน็ตฟลิกซ์, เฟซบุ๊ก และอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มต่างๆ ได้เข้ามาลงเล่นในตลาดประเทศไทยอย่างจริงจัง และสร้างการเติบโตจากการโฆษณาเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคผ่านสื่อเทรดดิชันนอล มีเดีย และออนไลน์มีเดียอย่างต่อเนื่อง

 

6. สื่อออนไลน์และโฆษณาเคลื่อนที่ 2 สื่อที่เติบโต 

ในปีนี้ MAAT คาดการณ์ว่าจะมีเพียงสื่อออนไลน์และสื่อเคลื่อนที่เป็น 2 สื่อในอุตสาหกรรมโฆษณาที่มีการเติบโตบนการติดลบและคงที่ของสื่ออื่นๆ

โดยสื่อออนไลน์ในปีนี้คาดการณ์มูลค่า 17,863 ล้านบาท เติบโต 16% จาก 15,348 ล้านบาทในปี 2561

และสื่อเคลื่อนที่จะมีการเติบโต 10% จาก 5,900 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 6,490 ล้านบาท ในปีนี้

 

ที่มา: สัมมนา “2019 Industry Update” โดย MAAT, เมษายน 2562อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน