จากผลสำรวจของทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยจอร์เจีย ประเทศไทยถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะทะเลอันดับ 5 ของโลก จากทั้งหมดจำนวน 192 ประเทศ และปัญหาขยะทางทะเลจะยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หากไม่ได้รับความสนใจจากหน่วยงาน องค์กร หรือกลุ่มชุมชนในการเข้ามาช่วยดูแลป้องกันหรือแก้ไข

สำหรับ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) องค์กรด้านอสังหาฯ ที่มีความมุ่งมั่นในเรื่องสภาพแวดล้อมมาตลอด และครั้งนี้เป็นโอกาสของการดูแลสภาพแวดล้อมป่าชายเลน ได้จัดกิจกรรมพายเรือคายัคเก็บขยะแม่น้ำปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยยังได้ชวนกลุ่มลูกบ้าน พนักงาน และชาวบ้านชุมชนปากน้ำปราณบุรี มาร่วมภารกิจอาสาด้วย เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการอนุรักษ์ป่าชายเลนทะเลไทย โดยเฉพาะภายในชุมชนท้องถิ่น

เส้นทางกิจกรรมพายเรือคายัคเก็บขยะ เริ่มตั้งแต่บริเวณด้านหน้าโครงการคอนโดมิเนียม เบลล่า คอสต้า ที่ตั้งอยู่ติดกับวนอุทยานปราณบุรี ลัดเลาะตามลำน้ำ ผ่านป่าชายเลนที่สองข้างทางยังคงสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ ล่องออกไปถึงหมู่บ้านชาวประมงบริเวณปากแม่น้ำปราณบุรี ซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ำบรรจบกับทะเลอ่าวไทย ทำให้มีขยะทั้งจากชายฝั่งและในทะเลมาสะสมรวมอยู่เป็นจำนวนมาก โดยขยะที่เก็บได้ส่วนใหญ่เป็นประเภทโฟม ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋อง อวน เชือก ซึ่งสามารถเก็บขยะได้รวมถึง 250 กิโลกรัม และขยะแต่ละประเภทได้ถูกนำไปจัดการอย่างเหมาะสมต่อไป

นอกจากกิจกรรมเก็บขยะเพื่อมอบความสะอาดคืนให้แก่สภาพแวดล้อมของบริเวณป่าชายเลน ปากแม่น้ำปราณบุรีแห่งนี้ยังมีความเหมาะสมในการสนับสนุนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่สำคัญเกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเล พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จึงได้ร่วมกับชุมชนปากน้ำปราณบุรีริเริ่มการจัดกิจกรรมพายเรือคายัคในลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ขึ้น เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนที่อาศัย อยู่ ณ ปากน้ำปราณบุรีได้เป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมทางทะเล พร้อมกับเป็นการสร้างงานให้แก่ชุมชนด้วย

สำหรับกิจกรรมอนุรักษ์ป่าชายเลน พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ได้ดำเนินการตามนโยบายการมอบคุณภาพชีวิตที่ดี โดยครั้งนี้นับเป็นการขยายผลความรับผิดชอบต่อสังคมที่มากกว่าเพียงการสร้างโครงการที่อยู่อาศัย แต่ยังครอบคลุมรวมไปถึงการเป็นองค์กรที่พร้อมประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการรักษาธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน