หลังจากที่ กสทช. เปิดโอกาสให้ช่องทีวีดิจิทัลสามารถยื่นความจำนงขอคืนในอนุญาตช่องได้ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

Spring News ถือเป็นช่องแรกที่ประกาศอย่างเป็นทางการว่า Spring News จะขอคืนช่องให้กับ กสทช. โบกมือบ๊ายบายวงการทีวีดิจิทัลไทยเป็นที่เรียบร้อย

 

เมื่อดูจากรายได้ที่บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด ที่แจ้งกับกระทรวงพาณิชย์พบว่า

2558       225,224,642.42 บาท           ขาดทุน 34,587,998.67 บาท

2559       224,923,262.78 บาท           ขาดทุน 211,452,354.46 บาท

2560       200,127,920.70 บาท           ขาดทุน 19,282,122.49 บาท

 

โดยในวันนี้บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทแม่ของบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด เจ้าของช่อง Spring News ได้ประกาศกับตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด (บริษัทย่อย) เมื่อเวลา 08.14 น. ที่ผ่านมา

ภายในประกาศที่ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เนื้อหาตอนหนึ่งระบุว่า

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562

ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด (“SPTV”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ คืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ) (“ใบอนุญาตฯ”) ให้แก่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) มูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 949.70 ล้านบาท

ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม วันที่ 11 เมษายน 2562 รวมถึงประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชย อันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 อนึ่ง ในปัจจุบัน ใบอนุญาตฯ คงเหลืออายุอีก 9 ปี 10 เดือน (ใบอนุญาตฯ จะหมดอายุในวันที่ 24 เมษายน 2572)

ทั้งนี้ หลังจากที่นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ขอคืนช่อง Spring News กับ กสทช. แล้ว

ภายใต้เครือข่ายของ นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ยังมีช่องทีวีดิจิทัลอีกช่องหนึ่งได้แก่ Spring 26 ซึ่งเป็นช่องทีวีดิจิทัลในเครือ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทที่ บมจ.นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งด้วยสัดส่วนหุ้น 9.96%

และภายใน บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป ได้ดำเนินธุรกิจทีวีดิจิทัลผ่านบริษัท แบงคอก บรอดแคสติ้ง จำกัด ภายใต้ช่อง Now 26 และในเดือนมีนาคม ปีที่ผ่านมา บริษัท แบงคอก บรอดแคสติ้ง จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อช่องจาก Now 26 เป็น Spring 26 เป็นที่เรียบร้อยด้วยเหตุผลในเวลานั้นคือ Brand Awareness ดีกว่า

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ทั้งช่อง Spring News 19 และ Spring 26 ก็ขอคืนใบอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 ติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online