ปัจจุบันผู้คนมีอายุที่จะอยู่ยืนยาวมากขึ้น รวมถึงโครงสร้างสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินมีความซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นการวางแผนรองรับความเสี่ยงและความมั่งคั่งในชีวิต ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

บลจ.บัวหลวง บมจ.กรุงเทพประกันภัยและ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต จึงขอเปิดตัวนวัตกรรมทางการเงิน 3B LINKแผนการลงทุนคู่ความคุ้มครอง” ที่จะช่วยออกแบบอนาคตสำหรับความต้องการและเป้าหมายของแต่ละบุคคล “Design Your Own Future” ผ่านแอพพลิเคชั่น 3B LINK ที่พันธมิตร 3B ร่วมกันพัฒนาขึ้น ในการสร้างความมั่นคงทางการเงิน ด้วยการลงทุนในกองทุนรวมที่หลากหลายคู่ไปกับหลักประกันที่มั่นคงเพื่อคุ้มครองความเสี่ยง

รองรับทุกความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

วรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการบริหาร บลจ. บัวหลวง ได้เล่าถึงนวัตกรรมใหม่ในครั้งนี้ ว่า “เพื่อรองรับทุกความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันจึงได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ 3B LINK แผนการลงทุนคู่ความคุ้มครอง จึงออกแบบมาเพื่อให้ครอบคลุม ทั้งการวางแผนลงทุนและการจัดสรรเงินลงทุนด้วยกองทุนรวมที่มีคุณภาพของ บลจ. บัวหลวง และผลิตภัณฑ์  ที่สร้างหลักประกันชีวิตและทร

สำหรับนวัตกรรมทางการเงิน 3B LINK เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาด้วยความร่วมมือของ 3 พันธมิตรทางการเงินที่แข็งแกร่งหรือ “พันธมิตร 3B” ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รวมทั้งยังพัฒนาที่ปรึกษาการเงิน 3B เพื่อบริการและให้คำแนะนำการวางแผนการเงิน ผ่านแอพพลิเคชั่น 3B LINK แผนการลงทุนคู่ความคุ้มครอง เพื่อตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงของตลาดในยุคปัจจุบัน”

ช่วยบริหารสินทรัพย์อย่างเหมาะสม

ทางด้าน เรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล ผู้บริหารโครงการ 3B LINK ได้เล่าว่า “3B LINK ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น สำหรับการออกแบบแผนการลงทุนคู่ความคุ้มครองเพื่อช่วยบริหารทรัพย์สินและเลือกวิธีการลงทุนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ พร้อมคุ้มครองความเสี่ยงในชีวิตได้อย่างครอบคลุม ทั้งการวางแผนลงทุน แผนจัดสรรเงินลงทุน แผนการศึกษาบุตร แผนเตรียมเกษียณ หรือแผนมรดก ร่วมกับมีแนวคิดตอบโจทย์การวางแผนเป้าหมายชีวิตของคุณได้ตามต้องการ

โดยนวัตกรรมนี้มีความโดดเด่นในการให้อิสระกับผู้ลงทุน ด้วยการเลือกผลตอบแทนตามความต้องการจากกองทุนที่หลากหลาย สามารถจัดสรรระยะเวลาการถือครองของการลงทุนหรือความคุ้มครอง และมีความยืดหยุ่นในการจัดสรรสัดส่วนการลงทุน รวมทั้งระยะเวลาการลงทุน ให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับสัดส่วนที่ลงทุนไว้ ถือว่าเป็นนวัตกรรมการเงินที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์การเงินต่างๆ และจะช่วยให้ที่ปรึกษาการเงิน 3Bสามารถให้บริการแก่ลูกค้าและผู้สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer