กสิกรไทยจับมือสวทช. และสกว. ติดอาวุธธุรกิจให้เอสเอ็มอีผลิตอาหารหนุนใช้นวัตกรรมสร้างโอกาสทางธุรกิจ

สุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่าธนาคารกสิกรไทยได้จัดทำโครงการ K SME Good To GREAT คอร์สอัพธุกิจเก่งให้เกร่ง ขึ้นมาเพื่อพัฒนาเอสเอ็มอีให้มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น

ล่าสุดจึงได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสำหรับธุรกิจผลิตอาหารโดยมีวัตถุประสงค์ตรงกันคือต้องการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีนำงานวิจัยและนวัตกรรมมาเพิ่มศักยภาพธุรกิจ

สุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย

โครงการจะแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 1) งานสัมมนาให้ความรู้เทรนด์และภาพรวมของธุรกิจผลิตอาหาร  2) การอบรมเชิงลึก 4 วัน กับผู้เชี่ยวชาญตัวจริง โดยคัดเลือกผู้สมัครเพียง 50 รายเท่านั้นเพื่อเข้าร่วมการอบรม และ 3) การให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวในการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สำหรับ 5 ผู้ประกอบการที่แกร่งที่สุด ซึ่งจะได้รับเงินรางวัลรายละ 100,000 บาท เงินสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  รวมถึงโอกาสในการเข้าถึงช่องทางจัดจำหน่าย

ในพอร์ตสินเชื่อคงค้างเอสเอ็มอีของธนาคารกสิกรไทย มีกลุ่มผลิตอาหารประมาณ 20,635 ราย คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 8.26% ซึ่งเมื่อมากกว่า 5% จึงเป็นหนึ่งในกลุ่มหลักที่ทางธนาคารให้ความสำคัญ และมีมาตรการในการช่วยเหลือ ดูแล

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์อาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่ประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญสามารถผลิตส่งขายได้ทั่วโลกโดยในปี 2560 ธุรกิจผลิตอาหารมีมูลค่า 619,201 ล้านบาท และคาดว่าในปี 2561 จะมีมูลค่า 653,267 ล้านบาท เติบโต 4.50-6.50% ซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศมาก

สำหรับโครงการ K SME Good To GREAT คอร์สอัพธุกิจเก่งให้เกร่ง มีการวางแผนที่จะทั้งสิ้น 3 ครั้งภายในปีนี้ โดยอีก 2 ครั้งนั้นจะเจาะเข้าไปกลุ่มธุรกิจรีเทลและนอล ฟู๊ด ซึ่งก็จะมีหน่วยการที่เข้ามาช่วยต่างกันไปอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer