เต็ดตรา แพ้ค ผู้นำเสนอโซลูชั่นการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์อาหารชั้นนำของโลก ได้ลงนามข้อตกลงความเข้าใจ เพื่อขยายโครงการ “หลังคาเขียว เพื่อมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ต่อเนื่องอีก 3 ปี โดยโครงการนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ให้เกิดการจัดเก็บและรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มเป็นแผ่นหลังคา เพื่อนำไปใช้ในการสร้างบ้านและที่พักอาศัยให้กับผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ และชุมชนที่ขาดแคลนอื่นๆ ทั่วประเทศ โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก มีบทบาทสำคัญในการสร้างการรับรู้ในการจัดการกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วในประเทศไทยอย่างถูกวิธี ด้วยการนำไปรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อสังคม ความคิดริเริ่มดังกล่าวตอกย้ำความมุ่งมั่นของเต็ดตรา แพ้ค ในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น อีกทั้งยังพยายามสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการรีไซเคิลและสร้างทัศนคติเชิงบวกที่มีต่อความยั่งยืนของประเทศไทยอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน