อาหารสำคัญเสมอสำหรับมนุษยชาติ แต่ละยุคแต่ละสมัย การบริโภคอาหารมีความแตกต่างกันไป

แล้วปี 2020 เทรนด์อาหารจะเป็นอย่างไร

 

 

ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ได้บอกกับเราว่า ในปี 2020 เทรนด์อาหารโลกจะเน้นไปที่เรื่องสุขภาพและโปรตีนทดแทนเป็นหลัก ซึ่งประกอบด้วย

1. อาหารพร้อมรับประทานเพื่อสุขภาพ

แม้กระแสรักสุขภาพ และการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพได้กลายเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นมาหลายปี แต่การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพยังคงเป็นเมกะเทรนด์ต่อไป

มีการคาดการณ์ว่าตลาดอาหารพร้อมรับประทานเพื่อสุขภาพของโลกจะมีมูลค่าประมาณ 10,551 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2521 โดยกลุ่มผู้บริโภคจะเป็นกลุ่มคนรุ่น Millennial อายุ 18-34 ปี และกลุ่ม Baby Boomers ที่มีอายุ 51-69 ปี

 

โดยในปีนี้เทรนด์อาหารพร้อมรับประทานเพื่อสุขภาพจะคำนึงถึงปัจจัย 5 ประการ ได้แก่

– มีปริมาณน้ำตาลน้อย

– ไขมันอิ่มตัวต่ำ

– ไขมันรวมต่ำ

– มีใยอาหาร

– และมีโปรตีนในปริมาณที่เพียงพอ

 

2. โปรตีนแทนเนื้อสัตว์ และแหล่งโปรตีนใหม่

เทรนด์การบริโภคอาหารสุขภาพที่เป็นอาหารทดแทนเนื้อสัตว์ ที่ผลิตจากพืชตระกูลถั่ว เห็ด และสาหร่าย รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชเมล็ดถั่ว ตลอดจนโปรตีนจากการหมักเชื้อจุลินทรีย์ ได้กลายเป็นเทรนด์ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับตลาดอาหารเครื่องดื่มและสุขภาพทั้งหมด

โดยปีที่ผ่านมา บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) ได้ให้ข้อมูลว่า ตลาดอาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมีการเติบโต 2.4% ในปีนี้

ส่วนกลุ่มโปรตีนจากพืชและนมพืช เติบโต 6.4% ตามความนิยมบริโภคอาหารโปรตีนสูงเพื่อสร้างสมดุลทางโภชนาการทดแทนเนื้อสัตว์ การเสริมสร้างกล้ามเนื้อ รวมถึงการรักษาสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงของโรคที่เกิดจากการบริโภคอาหารประเภทเนื้อสัตว์

 

 

3. ดื่มเพื่อสุขภาพ

ผู้บริโภคมองหาเครื่องดื่มที่มีรสชาติ ที่อร่อยควบคู่ทางเลือกเพื่อสุขภาพ (Healthier choice)  มากขึ้น โดยเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมจะเป็นประเภทเครื่องดื่มที่น้ำตาลน้อยไปจนถึงไม่มีน้ำตาล 

ปัจจุบันในปี 2019 ตลาดเครื่องดื่มโดยรวมมูลค่ากว่า 2.3 แสนล้านบาท และคาดว่าจะมีอัตราการเติบโต 2-3% ซึ่งการเติบโตนี้ส่วนหนึ่งมาจากเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

ส่วนตลาดเครื่องดื่มอย่างน้ำอัดลม เครื่องดื่มบำรุงกำลัง เบียร์และสุรา ซึ่งเป็นตลาดใหญ่เริ่มเข้าสู่ภาวะอิ่มตัว เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคและมาตรการขึ้นภาษีของภาครัฐอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer