ศูนย์รับบริจาคอวัยวะและศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย ผนึกเครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น ชวนคนไทยร่วมบริจาคอวัยวะและดวงตา กับโครงการ Let Them See Love ปีที่ 12

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะและศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย ผนึกกำลังเครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สานต่อโครงการ Let Them See Love ปีที่ 12 โดยเปิดตัวโฆษณาชุดใหม่ “Dream Transplant – ปลูก ถ่าย ฝัน” ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ ในช่วงบ่ายของวันนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างการรับรู้และย้ำเตือนบุคคลทั่วไปให้เห็นถึงความสำคัญของการบริจาคอวัยวะ โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์วิศิษฎ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย และนางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน โครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงาน พร้อมแขกผู้มีเกียรติ และเหล่าเซเลบริตี้ที่มีชื่อเสียง อาทิ แพนเค้ก – เขมนิจ จามิกรณ์ และ นาตาลี เจียรวนนท์

 

นายแพทย์วิศิษฎ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย กล่าวว่า กว่าทศวรรษที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะและศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังกระตุ้นให้คนไทยเข้ามาบริจาคอวัยวะและดวงตา ภายใต้โครงการ Let Them See Love เพื่อช่วยเหลือคนป่วย อย่างไรก็ตาม การบริจาคที่ผ่านมายังไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยที่มากขึ้น จากสถิติพบว่า ผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะอยู่จำนวนมากถึงกว่า 5,851 ราย แต่ในปี 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์รับบริจาคอวัยวะได้รับการบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายเพียง 294 รายเท่านั้น และนำอวัยวะไปปลูกถ่ายช่วยชีวิตผู้ป่วยได้สำเร็จทั้งสิ้น 670 ราย ลิ้นหัวใจ 74 ราย และผิวหนังอีก 28 ราย (โดยในคนไข้ 28 ราย ใช้ผิวหนังผ่าตัดรักษาแผลให้คนไข้ทั้งสิ้น 37 ครั้ง)

 

สำหรับปีนี้ ผมเชื่อมั่นว่า โฆษณาชุดใหม่ ภายใต้แนวคิด “Dream Transplant – ปลูก ถ่าย ฝัน” จะช่วยดึงความสนใจของคนไทยให้ตระหนักถึงปัญหานี้มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพราะการบริจาคอวัยวะและดวงตาเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ถือเป็นการทำบุญสูงสุดของชีวิต” นายแพทย์วิศิษฎ์ กล่าว 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย กล่าวว่า ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ภาคเอกชนได้แก่ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่นให้การสนับสนุนการบริจาคดวงตาผ่านโครงการ “Let Them See Love” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมาก สามารถสร้างการรับรู้แก่สาธารณชน อย่างไรก็ตาม ความต้องการดวงตาบริจาคยังมีอีกมาก จากสถิติในปี 2560  พบว่า มีผู้ป่วยที่รอการเปลี่ยนกระจกตาอยู่จำนวนมากถึง 11,624 ราย สามารถจัดเก็บดวงตาจากผู้เสียชีวิตได้เพียง 1,283 ดวงและมีผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดสำเร็จ 1,067 ราย การจัดเก็บดวงตาได้น้อย สืบเนื่องจากญาติผู้เสียชีวิตไม่แจ้งศูนย์ดวงตาให้ทราบ หรือบางรายแจ้งล่าช้าเกินเวลา 6 ชั่วโมงหลังการเสียชีวิต 

 

คุณรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน โครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า
เครือเจริญโภคภัณฑ์และ
 ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมมือกับศูนย์รับบริจาคอวัยวะและศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย

สานต่อโครงการ Let Them See Love มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ
เครือเจริญโภคภัณฑ์ที่มุ่งหน้าสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอย่างยั่งยืน ในปีนี้ โครงการ
 Let Them See Love ได้สานต่อแคมเปญ ภายใต้แนวคิด “Dream Transplant –ปลูก ถ่าย ฝัน” และเชื่อมั่นว่า จะประสบความสำเร็จมากกว่าปีก่อน สามารถสร้างการรับรู้ในสังคมให้เห็นถึงความสำคัญของการบริจาคอวัยวะและดวงตาในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

 

ปีนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น ไว้วางใจให้ คุณกิตติ ไชยพร ผู้ก่อตั้งบริษัท ชูใจ กะกัลยาณมิตร จำกัด และ บริษัท มานะ แอนด์ เฟรนด์จำกัด ร่วมกันเป็นผู้สร้างสรรค์โครงการ Let Them See Love ประจำปี 2561 อย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ได้สร้างสรรค์และนำเสนอผลงานภายใต้แนวคิด“Dream Transplant – ปลูก ถ่าย ฝัน ด้วยต้องการจะสร้างการรับรู้และย้ำเตือนแก่บุคคลทั่วไปให้เห็นถึงความสำคัญของ การบริจาคอวัยวะ สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของการบริจาคอวัยวะ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริจาค ผู้รับบริจาค และยังรวมไปถึงญาติพี่น้อง คนรอบข้างของทั้งผู้บริจาคและผู้รับบริจาค โดยภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ ต้องการที่จะสร้างแนวคิดใหม่ให้กับสังคมว่า การบริจาคอวัยวะนั้นเปรียบเสมือน “การมีชีวิตต่อ” ซึ่งในที่นี้ หมายถึง การมีชีวิตต่อของผู้บริจาค และ ผู้รับบริจาคโดยภาพยนตร์โฆษณาจะเล่าเรื่องราวและชี้ให้เห็นถึงความหมายของการ การมีชีวิตต่อ” ผ่านความฝัน” และการ ปลูกถ่ายฝัน

 

คุณประสิทธิ์ วิทยสัมฤทธิ์ ตัวแทนบริษัท ชูใจ กะ กัลยาณมิตร และ มานะ แอนด์ เฟรนด์ ในฐานะผู้สร้างสรรค์แคมเปญโฆษณา ภายใต้แนวคิด “Dream Transpant – ปลูก ถ่าย ฝัน” กล่าวว่า ได้สร้างสรรค์แคมเปญชิ้นนี้ ผ่านอินไซต์ของมนุษย์ทุกๆ คน ที่ทุกคนล้วนมีความฝัน มีสิ่งที่อยากทำให้ได้สักครั้งในชีวิต ไม่เว้นแต่ผู้บริจาคอวัยวะ แต่การที่ต้องจากไปก่อนนั้น ทำให้ไม่มีโอกาสทำความฝันให้เป็นจริงได้ การทำความฝันของผู้บริจาคให้สำเร็จ จึงเป็นสัญลักษณ์แทน “การมีชีวิตต่อ” ของผู้บริจาค และในขณะเดียวกันการที่พ่อแม่และคนรอบข้างของผู้บริจาคได้เห็นความฝันของลูกเป็นจริงได้ ย่อมเปรียบเสมือนการที่ลูกของตนได้มีชีวิตต่อ เพื่อเป็นแรงชูใจให้เขาได้มีชีวิตต่อไป ที่สำคัญไปกว่านั้น สำหรับผู้รับบริจาคแล้วการได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะคือการเขาจะได้มีชีวิตอยู่ต่อ ได้มีชีวิตเพื่อทำในสิ่งที่ตนเองอยากทำ ได้มีชีวิตอยู่กับครอบครัวและคนที่เขารัก หลังจากที่เจ็บป่วย ได้รับความไม่สบายทั้งกายและใจ ที่เกิดจากการรักษาและการรอรับการปลูกถ่ายอวัยวะ ที่แทบจะดูเหมือนไม่มีทางเป็นไปได้ ให้กลับมามีชีวิตได้อีกครั้ง และส่งผลไปยังคนรอบข้างของผู้รับบริจาค ให้มีกำลังใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อต่อไป ผมอยากให้คนที่ได้ชมโฆษณาชิ้นนี้แล้ว รู้สึกอยากทำตัวเองให้มีคุณค่า และอยากสานต่อความฝันที่ตัวเองมีอยู่ให้เป็นจริง

 

โครงการ Let Them See Love ภายใต้แนวคิด “Dream Transplant – ปลูก ถ่าย ฝัน” จึงขอเชิญชวนทุกคนร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ และบอกต่อเรื่องราวดีๆ ด้วยการแชร์ภาพยนตร์โฆษณาของโครงการผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น เฟสบุ๊ค อินสตราแกรม โดยใส่แฮชแท็ก #LetThemSeeLove#Dreamtransplant  #ปลูกถ่ายฝัน เพื่อช่วยกันสร้างการรับรู้ ให้ผู้คนในสังคมเห็นถึงความสำคัญของการบริจาคอวัยวะและดวงตาในวงกว้างมากยิ่งขึ้นอีกทั้งโครงการฯ ยังได้เปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสมทบทุนเป็นค่าใช้จ่ายในกระบวนการปลูกถ่ายอวัยวะและดวงตา ผ่านทางSMS ระบบทรูมูฟ เอช โดยพิมพ์ 10 เพื่อบริจาค 10 บาทหรือ พิมพ์ 100 เพื่อบริจาค 100 บาทโดยไม่หักค่าใช้จ่าย ส่งไปทีหมายเลข 91255 ตั้งแต่ 1 ก.พ. – 31 .ค. 2561 นี้


อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่  WebsiteMarketeeronline.co / Facebookwww.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer