พร้อมที่จะใช้ พลังงานแสงอาทิตย์ กันหรือยัง

แม้ที่ผ่านมา ภาพรวมของการใช้พลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้าของไทย มีแนวโน้มเติบโตดี เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญจากภาครัฐที่ต้องการผลักดันการใช้พลังงานทดแทนให้มากขึ้น แต่ถึงกระนั้นการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานทดแทนประเภท “ พลังงานแสงอาทิตย์

ความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับ พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ หรือพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ มักจะเป็นเรื่องของ ราคา ความคุ้มค่า และศักยภาพในการผลิต

พลังงานแสงอาทิตย์  ราคาถูกกว่าที่คิด

ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ยังเข้าใจว่าการติดตั้งเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ หรือแผงโซลาร์เซลล์นั้นมีค่าใช้จ่ายที่สูง แต่ด้วยทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ ทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีศักยภาพทางด้านพลังงานแสงอาทิตย์ค่อนข้างมาก อีกทั้งตอนนี้ต้นทุนการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มีราคาลดลง

ศักยภาพเทียบเท่าพลังงานดั้งเดิม

ปัจจุบัน ค่าไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ ถูกกว่าค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าแล้ว โดยมีแนวโน้มถูกลงเรื่อยๆ และเนื่องจากเป็นพลังงานจากธรรมชาติ ที่นอกจากจะสะอาดและบริสุทธิ์ ไม่ก่อปฏิกิริยาที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษแล้ว สำหรับภาคพาณิชย์และอุตสาหกรรมในประเทศไทย ยังสามารถใช้พื้นที่รูฟท็อปเป็นที่ติดตั้งแผงโซลาร์ ซึ่งเป็นการจัดการทรัพยากรพื้นที่ อย่างคุ้มค่าอีกด้วย

เมื่อตลาดเปิด ผู้ให้บริการก็หลากหลาย อีกทั้งความทนทานและอายุการใช้งานของอุปกรณ์ก็แปรผันตามความทันสมัยของเทคโนโลยี พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยลดต้นทุน และเสริมศักยภาพการแข่งขันให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในยุคนี้

 

เรียนรู้วิธีการติดตั้งระบบ Solar PVได้ที่: http://bit.ly/pvguideline

Click here to see the English Version https://youtu.be/o7NVZqyq8kY
วิดีโอทำโดย Monta Neinberga www.montaneinberga.com

 


อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronline


อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่  WebsiteMarketeeronline.co / Facebookwww.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer