อัปเดตมุมมองจาก “แบงก์ชาติ” หลังการประชุมของแบงก์ชาติ เมื่อปลายเดือนกันยายน 62

นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส เลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) กล่าวว่า ในที่ประชุมประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ เหตุผลหลักมาจาก ‘ส่งออก’ ที่ลดลง ส่งผลไปถึงกำลังซื้อในประเทศ สะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้เดิมและต่ำกว่าระดับศักยภาพ

อ่านเพิ่มเติม เศรษฐกิจไทยปี 62 ครึ่งแรกเติบโตลดลง

ส่วนการส่งออกที่ชะลอตัวยังคงมาจาก ‘เศรษฐกิจโลก’ ที่ชะลอตัว ทำให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการกีดกันทางการค้า

อุตสาหกรรมที่เห็นได้ชัดคือ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ฟื้นตัวช้า และภาคการท่องเที่ยวมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง

นายทิตนันทิ์กล่าวถึงสถานการณ์ภายในประเทศว่า การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มชะลอลงจากรายได้และการจ้างงานที่ลดลงโดยเฉพาะในภาคการผลิตเพื่อส่งออก แรงกดดันจากหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง รวมถึงผลกระทบจากภัยธรรมชาติ แม้ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้

อย่างไรก็ตาม การย้ายฐานการผลิตมายังไทยและโครงการร่วมลงทุนของรัฐและเอกชนในโครงสร้างพื้นฐานจะช่วยสนับสนุนการลงทุนในระยะต่อไป การใช้จ่ายภาครัฐมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ ส่วนหนึ่งจากการเลื่อนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

ในที่ประชุมฯ เผยอีกว่า คณะกรรมการฯ ยังมีความกังวลต่อสถานการณ์เงินบาทที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับประเทศคู่ค้าคู่แข่ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากขึ้นในภาวะที่ความเสี่ยงด้านต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น จึงเห็นควรให้ติดตามสถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนและเงินทุนเคลื่อนย้ายอย่างใกล้ชิด รวมทั้งพิจารณาดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพิ่มเติมตามความจำเป็น

ส่วนระบบการเงินโดยรวมมีเสถียรภาพ คณะกรรมการฯ เห็นว่ามาตรการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินที่ได้ดำเนินการไปช่วยดูแลการสะสมความเปราะบางในระบบการเงินได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังต้องติดตามพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นในภาวะดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งอาจนำไปสู่การประเมินความเสี่ยงต่ำกว่าที่ควร พฤติกรรมการก่อหนี้และความสามารถในการชำระหนี้ของภาคครัวเรือนและธุรกิจ SMEs การขยายสินทรัพย์และความเชื่อมโยงภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมถึงการก่อหนี้ของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่อาจประเมินความเสี่ยงต่ำกว่าที่ควร

MarketeerFYI_Logo

เศรษฐกิจครึ่งแรกปี 2562

2561

2562

มี.ค.

มิ.ย.

อัตราขยายตัวของเศรษฐกิจ

4.1

3.8

3.3

การบริโภคภาคเอกชน

4.6

3.9

3.8

การลงทุนภาคเอกชน

3.9

4.4

3.8

การอุปโภคภาครัฐ

1.8

2.3

2.2

การลงทุนภาครัฐ

3.3

6.1

3.8

ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการ

4.2

3.1

0.3

ปริมาณการนำเข้าสินค้าและบริการ

8.6

2.7

0.7

ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านดอลลาร์)

32.4

34.5

29.1

มูลค่าการส่งออกสินค้า

7.5

3.0

0.0

มูลค่าการนำเข้าสินค้า

13.7

3.1

-0.3

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป

1.1

1.0

1.0

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน

0.7

0.8

0.7

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ (ล้านคน)

38.3

40.4

39.9

ที่มา: ธปท.อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน