กสิกรไทย สุดล้ำ เปิดตัวเครื่องแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอัตโนมัติเอาใจสายเที่ยว แลกเองที่เครื่องแถมได้เรทถูกสุดๆ โลกต้องจำ

ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับ ActPro เปิดตัวเครื่องแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอัตโนมัติ (Automated Currency Exchange Machine)
สามารถแลกเงินบาทเป็นเงินต่างประเทศได้ 3 สกุลเงิน

ได้แก่ สกุลเงิน USD, EUR, JPY

และแลกเงินต่างประเทศเป็นเงินบาท ได้ 12 สกุลเงิน
ได้แก่ สกุลเงิน USD, EUR, GBP, AUD, SGD, CNY, HKD, KRW, TWD, JPY, MYR, CHF

ลูกค้าสามารถแลกเงินได้ด้วยตนเองที่เครื่องได้ตลอด 24 ชั่วโมง และได้เรทถูกสุดๆ กว่าทุกธนาคารและร้านแลกเงิน และไม่มีค่าธรรมเนียมในการแลกเงิน

โดยตู้แลกเงินอัตโนมัติสามารถทำรายการได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อรายการ และสูงสุดไม่เกิน 99,999 บาทต่อวันต่อคน
พร้อมให้บริการที่ชั้น B1 สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ สุวรรณภูมิติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online