วันนี้คนไทยตกงานเพิ่มขึ้น

จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ อ้างอิงจากเดือนกันยายน 2562 พบว่าประเทศไทยมีคนตกงานรวมกันมากถึง 3.85 แสนคน เพิ่มจากเดือนกันยายน 2561 ที่มีคนตกงาน 3.73 แสนคน

ทำให้เห็นว่าวันนี้คนไทยอยู่ในสถานะตกงานเพิ่มขึ้น 1.2 หมื่นคน ซึ่งการตกงานที่เพิ่มขึ้นมีผลมาจากการเลิกจ้างงาน และจำนวนเด็กจบใหม่ที่ยังไม่มีงานทำ

เมื่อเจาะลึกลงไปพบว่าคนไทยที่ตกงานมากถึง 3.73 แสนคน เป็นเด็กจบใหม่ที่ยังไม่เคยทำงานมาก่อน 2.12 แสนคน เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนคนว่างงานทั้งหมด

โดยคนตกงานที่เคยมีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อน หรือ 1.61 แสนคน เกินครึ่งหนึ่งเป็นบุคคลที่เคยประกอบอาชีพอยู่ในภาคการผลิตมาก่อน และโดนเลิกจ้างงานด้วยเหตุผลต่างๆ

ส่วนภาคการเกษตรเป็นภาคที่มีจำนวนคนตกงานน้อยที่สุด คือ 7พันคนเท่านั้น

สำหรับภาคที่มีคนว่างงานมากที่สุด ได้แก่ ภาคกลาง (รวมตะวันออกและตะวันตก) ด้วยจำนวนคนว่างงานทั้งหมด 1.28 แสนคน

แม้คนภาคกลางยังคงว่างงานมากที่สุดเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ ในประเทศ แต่ยังถือว่าเป็นเรื่องที่น่าดีใจที่คนภาคกลางมีงานทำเพิ่มขึ้น 2.4 หมื่นคน เพราะในเดือนกันยายน 2561 คนภาคกลางมีการตกงานมากถึง 1.52 แสนคนด้วยกันเลยทีเดียว

และภาคกลางเป็นหนึ่งในสองภาคเท่านั้นที่มีคนได้งานเพิ่มขึ้น

ส่วนภาคใต้ เป็นภาคที่มีคนว่างงานเพิ่มขึ้นมากที่สุด ถึง 2.7 หมื่นคน จากกันยายน 2561 ที่มีคนว่างงาน 5.4 หมื่นคน เป็น 8.1 หมื่นคนในเดือนกันยายน 2562

ภาคไหนว่างงานเท่าไร

กรุงเทพมหานคร

2561     5.2 หมื่นคน

2562     3.8 หมื่นคน

 

ภาคกลาง

2561     1.52 แสนคน

2562     1.28 แสนคน

 

ภาคเหนือ

2561     5.4 หมื่นคน

2562     5.5 หมื่นคน

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2561     6.1 หมื่นคน

2562     8.3 หมื่นคน

 

ภาคใต้

2561     5.4 หมื่นคน

2562     8.1 หมื่นคน

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ, อ้างอิงจากเดือนกันยายน 2562 และกันยายน 2561

นอกจากนี้ สำหรับคนว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อน 2.12 แสนราย มีจำนวนมากถึง 1.43 แสนราย จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 

3.8 หมื่นราย จบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2.5 หมื่นราย จบมัธยมศึกษาตอนต้น

และที่เหลือ 6 พันราย จบการศึกษาระดับประถมศึกษา และไม่มีการศึกษาอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน