การใช้โดรน เชิงพาณิชย์ มีอะไรต้องรู้บ้าง ? เพราะบนน่านฟ้าไม่ได้มีแต่เครื่องบิน

พันธกิจปี 63 ของ CAAT – สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ไม่ใช่แค่การกำกับดูแล-ส่งเสริมการบินไทย แต่รวมถึง ‘โดรน’ และ ‘เฮลิคอปเตอร์ฉุกเฉิน’

บนท้องฟ้าที่มีมวลเมฆ ดูเหมือนไม่มีอะไรขวางกั้น แต่จริงๆ แล้วมีบางสิ่งอยู่เบื้องหลัง

สำหรับฟากฟ้าไทย มี Regulator ที่ชื่อว่า CAAT หรือสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สังกัดกระทรวงคมนาคม มีหน้าที่กำกับดูแลอุตสาหกรรมการบินทั้งระบบ

ด้านภาพรวมอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย “จุฬา สุขมานพ” ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลว่า ในปี 2562 มีภาวะการเติบโตแบบชะลอตัวเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมการบินทั่วโลก เนื่องจากสาเหตุหลักๆ เช่น ราคาเชื้อเพลิงในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ค่าจ้างบุคลากรที่สูงขึ้น ฯลฯ

แต่อุตสาหกรรมฯ ในประเทศก็ยังเติบโตทรงตัว โดยคาดการณ์ว่า ปี 2562 จำนวนผู้โดยสารอยู่ที่ 165.11 ล้านคน เพิ่มขึ้น 2.2% แบ่งเป็นผู้โดยสารในประเทศ 76.20 ล้านคน ลดลง 3.1% และระหว่างประเทศ 88.91 ล้านคน เพิ่มขึ้น 7.3%

ส่วนจำนวนเที่ยวบินทั้งหมด 1.07 ล้านเที่ยว ลดลง 2% เป็นในประเทศ ลดลง 7% และระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น 2.6% 

สังเกตได้ว่าปี 62 สัดส่วนการบินในประเทศลดลง ขณะที่ระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจากคนนิยมเดินทางไปต่างประเทศมากขึ้น จากเงินบาทที่แข็งค่า ประกอบกับเทศกาลท่องเที่ยวช่วงครึ่งปีหลังที่คึกคักต่อเนื่อง

จุดหมายปลายทางอันดับ 1 ยังคงเป็นจีน ตามด้วยสิงคโปร์และญี่ปุ่น

แต่บทบาทของ regulator ไม่ใช่แค่สนับสนุนเฉพาะ ‘อุตสาหกรรมการบิน’ จำพวกเครื่องบินหรือท่าอากาศยานเท่านั้น หากพันธกิจของ CAAT ยังครอบคลุมถึง ‘การบิน’ ที่อยู่บนน่านฟ้าทั้งหมด

info-airport

ดัน กม. การใช้โดรน เชิงพาณิชย์

ไฮไลท์ของ CAAT ประจำปี 2563 คือการผลักดัน ‘โดรน’ อย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อโดรนถูกนำมาใช้มากขึ้นทำให้เกิดผลกระทบด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัยต่อชุมชน และการปฏิบัติการบินของสายการบินพาณิชย์ ด้านความมั่นคง และความเป็นส่วนตัวของประชาชน และด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งเสียงและการปนเปื้อน

ผอ. CAAT กล่าวว่าจะผลักดันการใช้โดรนในเชิงพาณิชย์ ผ่านการบังคับใช้กฎหมาย เช่น ข้อกำหนดเรื่องใบอนุญาต ขึ้นทะเบียนคนควบคุมโดรน โรงเรียนควบคุมโดรน ฯลฯ เพื่อให้เป็นใบเบิกทางให้อุตสาหกรรมการบินโดรนของไทย และผู้ที่ต้องการบินโดรน อย่างมืออาชีพและเพื่อการพาณิชย์

โดยเบื้องต้นคาดว่าจะเริ่มเห็นกฎหมายออกมาในช่วงปลายปี 63 และเริ่มประกาศบังคับใช้ในเวลาต่อมา

ผลักดัน เฮลิคอปเตอร์ฉุกเฉิน

อีกเรื่องที่ CAAT จะผลักดันในปี 63 คือการปลดล็อกให้เฮลิคอปเตอร์ขนส่งผู้ป่วยสามารถจอดที่นอกเหนือสนามบินได้ในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 เพื่อย่นเวลาในการขนส่งผู้ป่วย 1 ชั่วโมง

HEMS หรือการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินด้วยเฮลิคอปเตอร์ มีจุดเด่น คือ สามารถเข้าถึงผู้ได้รับบาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุรุนแรงหรือเจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว เข้าถึงจุดเกิดเหตุได้ใกล้ขึ้น รับส่งผู้บาดเจ็บ หรือบุคลากรทางการแพทย์นอกเขตสนามบินได้ เพิ่มโอกาสการรอดชีวิตให้มากยิ่งขึ้นภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินสากล และมาตรฐานการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

โดย “CAAT” จะร่วมมือกับ “สถาบันการแพยท์ฉุกเฉินแห่งชาติ” (สพฉ.) เพื่อผสานการขนส่งทั้งทางอากาศ บก และเรือ เพื่อที่จะรักษาชีวิตคนได้มากขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการบินประเภทเฮลิคอปเตอร์ และนักบินเฮลิคอปเตอร์มากขึ้น

12154
จุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม CAAT ได้ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกปี พ.ศ. 2562-2565 ซึ่งแบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดให้มีและพัฒนาระบบการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล พร้อมรับการตรวจประเมินและยกระดับมาตรฐานให้สองคล้องกับ ICAO

2 การนำกลไกการกำกับดูแลไปบังคับใช้อย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการออกใบอนุญาต การตรวจติดตามมาตรฐาน การกำกับดูแลด้านเศรษฐกิจ และการบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการบินที่ยั่งยืนทั้งในด้านความสามารถในการแข่งขัน ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบการไทย

สำหรับยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนขององค์กร ด้วยการเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล บริหารทรัพยากรบุคคลให้ตรงตามความต้องการขององค์กร มีคุณภาพชีวิตที่ดี และพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้มีความเป็นสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นศูนย์กลางข้อมูล และองค์ความรู้ด้านการบินเพื่อสนับสนุนการวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม

“จากแผนงานดังกล่าวทั้งในด้านกำกับดูแลการบินพลเรือน และด้านส่งเสริมอุตสาหกรรมการบิน เรามั่นใจว่าจะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยให้มีความเป็นมาตรฐานสากล อีกทั้งจะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับผู้ประกอบการจากนานาประเทศได้อย่างทัดเทียมในสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น” จุฬาทิ้งท้าย

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน