Classroom Makeover เปลี่ยนความมืดให้สว่างเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของผู้พิการทางสายตา

แคมเปญ GOLD GIVING : Classroom Makeover คือห้องเรียนสำหรับเด็กพิการทางสายตาที่ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือโกลเด้นแลนด์ พัฒนาห้องเรียนเก่าขนาด 19 ตร.ม. ที่โรงเรียนคนตาบอดมหาไถ่พัทยา ให้กลายเป็น พื้นที่แห่งการเรียนรู้แบบ 360 องศา

เปิดสอนทักษะในการดำรงชีวิตด้วยหลักสูตรการเรียนรู้ที่เน้นเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านประสาทสัมผัสให้กับเด็กนักเรียนที่เป็นผู้พิการทางสายตาได้มีโอกาสเข้ามาฝึกฝน

หลายคนอาจไม่เคยทราบว่า เด็กๆ ที่เป็นผู้พิการทางสายตามีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาเพียง 15% รวมถึงตัวเลขของอายุยังไม่บ่งบอกถึงความสามารถด้านพัฒนาการ

ทำให้มีผู้พิการทางสายตาจำนวนไม่น้อยที่ไม่อาจใช้ชีวิตในสังคมปกติได้ เพราะขาดทักษะในการเอาตัวรอด

ดังนั้นการพัฒนาห้องเรียนที่สามารถเสริมสร้างพัฒนาการด้านทักษะต่างๆ ในการดำรงชีวิตจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพวกเขาเหล่านี้

เปิดสอนวิชาทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต

“ห้องเรียนสำหรับเด็กตาบอด ควรจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร?”
แน่นอนว่าหลักสูตรการเรียนการสอน แบบฝึกทักษะสำหรับเด็กๆ ที่นี่แตกต่างและอาจไม่มีอยู่ในหนังสือเรียนเล่มไหน

เพราะวิชาที่สำคัญที่สุดของนักเรียนที่นี่คือ วิชาเพื่อการใช้ชีวิต…

“โดยต้องมองหาวิธีการในการเสริมทักษะแทนส่วนที่ขาดหายไป ซึ่งหากฝึกฝนจนชำนาญทักษะเหล่านี้จะช่วยให้ผู้พิการมีชีวิตอยู่ร่วมกับผู้คนในสังคมได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น”

ที่ห้องเรียน Classroom Makeover จึงแบ่งทักษะที่จำเป็นต้องฝึกฝนออกเป็น 4 วิชาหลัก เพื่อเริ่มเสริมสร้างประสาทสัมผัสทดแทนการมองเห็น อย่างการสัมผัส การได้ยิน การดมกลิ่น และแยกแยะแสงในเด็กพิการทางสายตาที่มองเห็นเลือนราง

เริ่มกันที่ วิชาสัมผัส : ในเมื่อพวกเขามองไม่เห็น การสัมผัสจึงช่วยให้สามารถรับรู้จินตนาการถึงรูปทรง คิดภาพออกว่าของที่อยู่ในมือหรืออยู่ตรงหน้ามีลักษณะทางกายภาพอย่างไร

โดยเริ่มต้นจากทาง GOLDENLAND และทีมสถาปนิกปรับปรุงและดีไซน์ห้องเรียนใหม่ทั้งหมดเพื่อให้กลายเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การเรียนรู้สำหรับเด็กๆ มากที่สุด

ต่อด้วยการร่วมมือกับทีมออกแบบของเล่นเสริมทักษะพัฒนาอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ออกมาเป็นทั้งรูปทรงเรขาคณิต รูปสัตว์ต่างๆ ของเล่นที่มีความแตกต่างหลากผิวสัมผัส แข็ง อ่อน นุ่ม มีเสียง เพื่อให้น้องๆ ได้ลองจับและฝึกเรียนรู้การสัมผัสสิ่งของและรูปทรงที่แตกต่าง เพื่อคาดเดาสิ่งที่อยู่ในมือหรืออยู่ตรงหน้าได้ชัดเจน

วิชาลำแสง : สำหรับผู้พิการทางสายตาที่ยังมองเห็นเลือนราง การฝึกใช้สายตาในการวิเคราะห์แสงและสีถือเป็นทักษะสำคัญที่สามารถช่วยให้เดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกขึ้น อีกทั้งยังช่วยคาดเดาเส้นทางและสถานที่ได้แม่นยำขึ้น

โดยทีม Lighting Designer (นักออกแบบแสง) ที่ดูแลในส่วนนี้ได้นำเรื่องของทฤษฎีสีและสีของแสงมาต่อยอดพัฒนาเป็นเครื่องมือ เพื่อฝึกให้นักเรียนในห้องเรียนแห่งนี้ได้ฝึกเดินตามแสงในห้องมืด ฝึกแยกแยะแสงและสีที่ตกกระทบไปยังพื้นผิวที่แตกต่างเพื่อแยกแยะรูปทรงต่างๆ ได้พร้อมกัน

วิชาเดซิเบลล์ : เปลี่ยนเสียงทุกเดซิเบลล์ให้เป็นการเรียนรู้ พาน้องออกนอกห้องเรียนด้วยเสียงที่อัดมาจากหลากหลายสถานที่ ทะเล สนามบิน สวนสนุก ฯลฯ ที่ใช้เสียงเสมือนจริงเพื่อให้นักเรียนที่นี่ได้ฝึกประสาทการรับรู้ผ่านการได้ยิน ฝึกแยกแยะทิศทางซ้ายขวา ใกล้ไกล และเมื่อพวกเขาชำนาญในการแยกเสียงเหล่านี้ทักษะการฟังจะเป็นส่วนช่วยในการดำรงชีวิตได้

วิชาลมหายใจ : เพราะกลิ่นสามารถบอกอะไรได้หลายอย่าง เช่น เราอยู่ที่ไหน ของกินนี้หมดอายุรึยัง หรือเตือนอันตรายให้กับเด็กๆ ได้ เช่น กลิ่นไหม้ กลิ่นควันไฟ Scent Designer (นักออกแบบกลิ่น) ที่รับผิดชอบดูแลเรื่องนี้เชื่อว่ากลิ่นที่เธอสร้างสรรค์เพื่อสร้างทักษะให้กับเด็กๆ จะสามารถกลายเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญในการใช้ชีวิตของพวกเด็กๆ ได้

Classroom Makeover เปิดสอนวิชาสร้างแบรนด์ที่ยั่งยืน

แคมเปญนี้ไม่ได้จบแค่การลงมือลงแรงสร้างสรรค์พื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ เพียง 1 ห้องเรียน… แต่ความตั้งใจของบริษัท GOLDENLAND และพาร์ตเนอร์ด้านทักษะความรู้ที่ร่วมมือกันสร้างห้องเรียน Classroom Makeover ตั้งใจให้ห้องเรียนแห่งแรก เป็นมาสเตอร์แพลนในการออกแบบห้องเรียนรวมทั้งสื่อการเสริมทักษะเพื่อน้องผู้พิการทางสายตาในพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ

ยินดีที่จะส่งต่อวิธีออกแบบ หลักสูตรการสอน รวมถึงข้อมูลทั้งหมดของโครงการ สำหรับองค์กรทั้งภาครัฐภาคเอกชนและผู้ที่สนใจ นำไปปรับปรุงหรือสร้างห้องเรียนเสริมทักษะเพื่อผู้พิการทางสายตา ในโครงการหรือพื้นที่อื่นๆ ได้ฟรี (สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02 764 6244)

นอกจากนั้นแคมเปญนี้ยังสะท้อนให้เราเห็นถึงการสร้างแบรนด์ที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ GOLDENLAND ที่ต้องการพัฒนาทุกๆ พื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างสิ่งที่ดีที่สุดมอบกลับคืนสู่สังคม ‘Developing the Best’

ตอกย้ำความสำเร็จด้วย  2 รางวัลการออกแบบระดับโลก

ปุยฝ้าย คุณาวัฒน์ (กลาง) และ เอกฉันท์ เอี่ยมอนันต์วัฒนะ (ขวา) 2 สถาปนิกไทยจาก จาก บริษัท ครีเอทีฟครูส์ จำกัด ในเครือบริษัทโกลเด้นแลนด์

ด้วยการคว้า 2 รางวัล Interior of the Year Highly Commended เเละรางวัลชนะเลิศในหมวด Health and Education จาก INSIDE World Festival of Interiors 2019 หนึ่งในที่สุดเวทีประกวดผลงานในวงการสถาปนิก นับเป็นที่สุดของความภาคภูมิใจระดับสูงสุดเเละไม่เคยมีโครงการจากประเทศไทยเคยได้รับรางวัลนี้มาก่อน

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronline

 ติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online