วาเลนไทน์นี้เปย์กันหมดเงินไปกี่บาท

คนมีคู่ จ่ายมากกว่าคนโสดถึง 45% 

Gen X และผู้หญิง เปย์หนักสุด

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA “สำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านออนไลน์ของคนไทยในช่วง Valentine’s Day ปี 2563” ผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 30 มกราคม-9 กุมภาพันธ์ 2563

พบว่า 51% ระบุว่า จะซื้อของขวัญหรือใช้บริการออนไลน์ในช่วงวันวาเลนไทน์ปีนี้ โดยกลุ่มสินค้าที่จะเลือกซื้อมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ เครื่องแต่งกาย ได้แก่ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า

รองลงมาคือ ดอกไม้ และสุดท้ายคือเครื่องประดับ

ขณะที่บริการออนไลน์ 3 อันดับแรก ที่คู่รักระบุจะเลือกใช้มากสุด ได้แก่ รับ-ส่งสินค้าหรือพัสดุ รองลงมาคือ บริการสั่งอาหาร และสุดท้ายคือจองที่พัก โรงแรม ตามลำดับ

นอกจากนี้ ETDA ยังพบว่า ช่วงวันวาเลนไทน์นี้ คนมีคู่จะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสูงกว่าคนโสดถึง 45% โดยคนมีคู่จะมียอดการใช้จ่ายเฉลี่ย 1,199 บาท ขณะที่คนโสดมียอดใช้จ่ายเฉลี่ยเพียง 828 บาท

ส่วนคนรัก Gen ไหนสายเปย์…ตัวจริงนั้น คือ คน Gen X

ส่วนเพศไหนใช้จ่ายมากที่สุด พบว่าคือ เพศหญิง ใช้จ่ายผ่าน Online เพื่อวันแห่งความรัก เฉลี่ย 1,343 บาท รองลงมาคือ เพศชาย ใช้จ่ายเฉลี่ย 916 บาท และท้ายที่สุดคือ เพศทางเลือก ใช้จ่ายเฉลี่ย 700 บาท ตามลำดับอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer