บางจากฯ บริการจุดเติมเจลแอลกอฮอล์ฟรี สำหรับทำความสะอาดมือ #ครั้งแรกในประเทศไทย ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล

เพื่อร่วมช่วยคนไทยสู้ภัย COVID-19 และรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการลดการใช้ภาชนะสิ้นเปลือง

🍃ท่านละไม่เกิน 50 มิลลิลิตร
🍃เริ่ม 23 มี.ค. 63 เวลา 10.00-13.00 น. หรือจนกว่าของจะหมด
🍃เช็กสาขาที่ร่วมบริการได้ที่ www.bangchakmarketplace.comอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer