จิตตินันท์ หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจและการตลาด ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์  กล่าวว่า จากสถานการณ์การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด  รัฐบาลได้มีประกาศสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  รวมถึงการปิดห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าฯ  บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด ในฐานะผู้บริหารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ พร้อมให้ความร่วมมือและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยระงับวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงได้ปิดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 ยกเว้นร้านในบางกลุ่มธุรกิจที่ได้รับการยกเว้น

ทั้งนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการร้านค้าเป็นอย่างมาก บริษัทมีความห่วงใยและตระหนักถึงความลำบากของผู้ประกอบการร้านค้า ท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมิได้นิ่งนอนใจ พร้อมหาแนวทางช่วยเหลืออย่างดีที่สุด บริษัทจึงยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการให้ร้านค้าที่ปิดให้บริการตามเวลาที่ภาครัฐกำหนด สำหรับธุรกิจที่เปิดให้บริการ จะมีการพิจารณาค่าเช่า และค่าบริการตามความเหมาะสม

ศูนย์การค้ายังคงเปิดให้บริการในส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านอาหาร รวมถึงธนาคาร และเครือข่ายโทรศัพท์ เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นที่พึ่งพิงของลูกค้าและประชาชนในสถานการณ์เช่นนี้ โดยมีมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวดอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer