อาชีพที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด 10 อันดับ ประจำปี 2562 พร้อมวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานทั่วโลก

สถานการณ์ตลาดแรงงานของประเทศไทยในปัจจุบัน ปัญหาการขาดแคลนแรงงานถือเป็นปัญหาสำคัญของหลายๆ องค์กร โดยเฉพาะการขาดแคลนแรงงานทักษะสูงได้ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ผู้นำขององค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศไทยและทั่วโลกต่างค้นหาและงัดกลยุทธ์ในการสร้าง รักษา กับค้นหาแรงงานกลุ่มนี้เพื่อขับเคลื่อนองค์กรและธุรกิจให้เติบโต

โจนัส ไพรชิง ประธานและซีอีโอแมนพาวเวอร์กรุ๊ป เปิดเผยว่า ตลาดแรงงานทั่วโลกกำลังอยู่ในภาวะการบีบรัด ซึ่งการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะความสามารถสูงอยู่ในระดับสูงสุดเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

แต่ในปัจจุบันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นกับทุกองค์กร นับเป็นความท้าทายที่ทุกองค์กรต้องเตรียมรับมือและปิดช่องโหว่เรื่องการขาดแคลน “แรงงาน” ผลวิจัยยังระบุว่าองค์กรมากกว่าครึ่งหนึ่งทั่วโลกไม่สามารถหาแรงงานหรือบุคลากรที่มีทักษะตามที่ต้องการ คิดเป็นสองเท่าจาก 10 ปีที่ผ่าน  ส่วนทางด้านแรงงานนั้นอัตราการว่างงานต่ำสุดในรอบหลาย 10 ปี

จากผลวิจัยและสำรวจการขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะความสามารถสูงทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเปรียบเทียบในช่วง 10 ปีจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีนั้นขาดแคลนแรงงานทักษะสูงหรือบุคลากรที่มีความสามารถเพิ่มขึ้น

ตั้งแต่ปี 2552 การขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถอยู่ที่ 30%

ปี2553  เพิ่มขึ้นเป็น 31%

ส่วนปี 2554 กับปี 2555 การขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถอยู่ที่ 34%

ปี 2556 ถึง 2557 การขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1% เป็น 35%  และ 36%

ปี 2558 ขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถเฉลี่ย 38%

และปี 2559 การขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถเฉลี่ย 40% จนมาถึงปี 2561 เพิ่มเป็น 45% และในปี 2562 การขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถเพิ่มสูงขึ้นถึง 54%

ผลวิจัย ระบุอีกว่าในขณะนี้ทั่วโลกกำลังเผชิญปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะความสามารถสูงเพิ่มมากขึ้น และพบว่าอัตราการขาดแคลนสูงสุดในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสวีเดน ประเทศฟินแลนด์ ประเทศฮังการีและประเทศสโลวีเนีย รวมทั้งยังมีประเทศในแถบเอเชีย ได้แก่ ฮ่องกง ประเทศญี่ปุ่น

ทั้งนี้อันดับ อาชีพที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด 10 อันดับแรกในปี 2562 มีดังนี้

อันดับ 1 สายงานด้านที่อาศัยทักษะเฉพาะทาง เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่องซ่อม

อันดับ 2 สายงานด้านการขายและการตลาด เช่น พนักงานขาย ผู้จัดการฝ่ายขาย นักออกแบบกราฟิก

ต่อมาอันดับ 3 คือ สายงานด้านเจ้าหน้าที่เทคนิค

อันดับ 4 สายงานด้านวิศวกรรม

อันดับ 5 สายงานด้านการขับรถและโลจิสติกส์

สำหรับอันดับ 6 ได้แก่สายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)

อันดับ 7 สายงานด้านการบัญชีและการเงิน

อันดับ 8 สายงานด้านการผลิต เช่น ผู้บังคับเครื่องจักร

ส่วนอันดับ 9 คือ สายงานด้านการก่อสร้าง

และอันดับ 10 สายงานด้านการดูแลสุขภาพ เช่น แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสายสุขภาพอื่นๆ

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronline

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer